בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בשלח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

ים סוף והרגע שאחרי

השירה מביעה את גודל הכרת הישועה הבאה מבורא עולם, נוסכת בקרבנו גם ביטחון לדורות עולם - כשעמנו נמצא בסכנה קיומית, קיימת ההבטחה האלוקית: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".

undefined

הרה"ג דוב ליאור

שבט תשס"ט
2 דק' קריאה
פרשתנו עוסקת בשלב האחרון של גאולת ישראל ממרות מלכות מצרים. המצרים שנאו כל כך את בני ישראל ואת האמונה בה' אותה הם מייצגים, עד שגם לאחר שקבלו כבר רשות לצאת לגמרי - כשפרעה אמר: "קומו צאו מתוך עמי" והכוונה הייתה הסרת כל שליטה שלו עליהם, בכל זאת אי אפשר היה לסמוך על שום הבטחה של המצרים, כפי שזה היה לאורך כל המסלול של המכות. השנאה העיוורת שלהם נגד עם ישראל, אם היא רק מוצאת איזו סיבה להתנכל להם, היא מבצבצת ועולה למנוע את יציאתם לחרות. הישועה השלמה הייתה בקיעת ים סוף והטבעת כל צבא מצרים עם מלכם, אז בני ישראל חשו שהם גאולים, ויכלה לפרוץ שירת ההודיה מפיהם: "אז ישיר משה ובני ישראל". הדגשת גודל הישועה מוצאת את ביטויה בכך שאנו אומרים אותה יום יום בתפילתנו. השירה מביעה את גודל הכרת הישועה הבאה מבורא עולם, נוסכת בקרבנו גם ביטחון לדורות עולם - כשעמנו נמצא בסכנה קיומית, קיימת ההבטחה האלוקית: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" לא רק בשעה זו אלא גם לדורות שאם אין אפשרות להינצל בדרך הטבע, ישועת ה' יכולה לבוא גם בדרך ניסים.
חז"ל דרשו במדרש על הפסוק: "ה' ימלוך לעולם ועד" שאם ישראל היו אומרים ה' מַלך בלשון עבר לא הייתה כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. הכוונה היא, שאילו ישראל היו מתאמצים להגיע לדרגה הגבוהה שהם מסוגלים להמליך את הקב"ה על כל הבריאה, זה היה מביא לתיקון האנושות כולה, וכל המצב של העולם היה אחר. אך הם אמרו בלשון עתיד, שזה יהיה לעתיד בבוא גואל צדק, והיות והם לא התאמצו ולא התעלו דיים זה גרם למצב הקשה שעמנו נתון זה אלפי שנים.
גם בדורנו שזכינו לשחרור חלק הארי של ארצנו, ובייחוד ירושלים ומקום מקדשנו - אילו בני עמנו היו מבינים את גודל היותה של אותה מלחמה, על נסיה ונפלאותיה, על קידוש ה' העצום שתרמה לרומם את קרן ישראל בעיני העמים, והיו מסיקים מסקנות למעשה של התיישבות רבתי בכל מרחביה, והחלת ריבונותה של ממשלת ישראל על כל חבלי ארצנו, כל מצבנו נכון להיום היה שונה לגמרי. אך לצערנו עמנו וממשלתו לא השכילו לנצל את גודל השעה, והחמצנו הזדמנות פז להחזיר את כל חלקי ארצנו לשליטתנו, וכעת אנו סובלים כתוצאה מהחולשה הזאת. המחדל הוא בבחינת בכייה לדורות, אך בכל זאת אנו שמאמינים בתהליך גאולת עמנו, איננו נופלים בחולשת הדעת וברפיון רוח! התהליך הוא קשה, אולם אנו סמוכים ובטוחים שלא ייטוש ה' עמו, ויצילנו מכל צרותינו, ורווח והצלה יעמוד ליהודים כפי שמרדכי היהודי אמר בשעתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il