בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עזרא בן מעתוק הכהן

ההכנות לאור תורתו של משיח

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

שבט תשס"ט
2 דק' קריאה
חכמינו ז"ל אמרו שהתורה שלנו היא בחינת "נובלות חכמה" לעומת תורתו של משיח. זאת אומרת, תורתו של משיח תאיר באור גדול ועצום עליון ונשא לעין ערוך לעומת התורה שלנו. ואם לפני קבלת תורה בסיני היו צריכים להיעשות הכנות גדולות על-מנת להיות ראויים לקבל את התורה בסיני, על אחת כמה וכמה שדרושות הכנות גדולות כהנה וכהנה על-מנת לקבל את אור תורתו של משיח.
כמה מההכנות היסודיות שהיו דרושות לקבלת התורה בסיני נרמזו בפסוק "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר".
ויסעו מרפידים. ישראל נסעו מהעצלות ומהרפיון שפקד אותם ברפידים, נסעו מהתאוות הגופניות. זה תנאי ראשון לקבלת התורה. להתרחק מכל מה שהוא הפך מהתורה, מהעצלות ומהתאוות.
תנאי שני הוא פתיחות וענוה. זה מה שנאמר ויחנו במדבר, כמו שאמרו, אם אדם עושה עצמו כמדבר, זוכה לתורה. הענווה אינה תנאי חיצוני לקבלת התורה, כלומר אינה רק מידה טובה של התבטלות והקשבה ונכונות לקבל, אלא הענוה היא מידה רוחנית של פשיטות בלשון המהר"ל, של יציאה מכל מגבלה וזו תכונה בלתי גמולית המתאימה לתורה שהיא בלתי גבולית.
הדבר השלישי שנרמז בפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר, כלשון רש"י הוא האחדות: "כאיש אחד בלב אחד". האחדות אף היא תנאי מוכרח לקבלת התורה, האחדות מוציאה את האדם מפרטיותו, כל ישראל נעשים כלל אחד ובזה הם מתרוממים לגובה התואם את ענינה של תורה שהיא רוחנית אלקית מופשטת ואף הכלל כן הוא. כלל ישראל קיבל תורה ומתוך הקבלה הכללית מתפשט אור התורה ומופיע בכל הפרטים.
כאמור, כשם שלפני קבלת התורה בסיני היו דרושות הכנות, על אחת כמה וכמה צריך לעשות הכנות נפשיות ומעשיות על-מנת להיות ראויים לקבל את האור הגדול אור תורתו של משיח, כיון שאין לנו ידיעה אימתי הוא בא ויתכן שיבוא בכל יום. חכמים אף אמרו שיש סימנים מתי הוא עתיד לבוא ושיש כבר לחכות לו. הם אמרו: אם ראית אומות מתגרות זו בזו חכה לו. חכה לרגליו של משיח. ו"חכה לו" פירושו שיש סיכוי גדול שיבוא בקרוב. "חכה לו" פירושו התכונן, הכן את עצמך לבואו, אל תופתע אם יבוא ואל תהיה בלתי מוכן.
ההתכוננות היא הכנת הנפש במידות טובות ענוה, שמחה, אחדות בתשובה ומעשים טובים. אשרי מי שמתכונן לבואו של משיח. על עצם ההכנות לקראת בואו רבש"ע נותן שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il