ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שבועת מודה במקצת ;">

בית מדרש גמרא בבא מציעא Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (61 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (61 ד')

יב' כסלו תשס"ט

שבועת מודה במקצת

מסכת בבא מציעא - דף ד' ע"אנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה

מקורות
דף ד. "אלא כי איתמר ותנא תונא"
תוד"ה 'תנא תונא'
שטמ"ק שם בשם הר"ן 'בא"ד ולי נראה'
דף ג. רש"י ד"ה 'מפני מה'
דף ד. בתוד"ה 'הצד השווה'
סמ"ע סי' פ"ז ס"ק י"ד וש"ך שם ס"ק י"א
וביאור הגר"א שם ס"ק כ"א
קצוה"ח סי' ע"ה ס"ק ב'
שו"ת רע"א ס' קמ"ט: חלקה הראשון של התשובה רא"ש שבועות פ"ו סי' ה' בדין אחד בטענת שמא.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il