ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"מיגו דזכי לנפשיה" ;">

בית מדרש גמרא בבא מציעא Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (57 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (57 ד')

ז' אדר תשס"ט

"מיגו דזכי לנפשיה"

בבא מציעא ח' ע"אנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים

מקורות:
א. סוגיית הגמ' דף ח.
ב. שם תוד"ה "ושותפין שגנבו".
ג. קצוה"ח סי' קפ"ב סק"א בא"ד קושית השואל מהמשנה פ"ב בקידושין ממעשה בחמש נשים.
ד. דרוש וחידוש רע"א כתו' יא ד"ה "והתוס' שם" בא"ד "ולפי הגירסא שלפנינו".
ה. נתיה"מ סי' ק"ה סק"ג.
ו. מנחות סא: "ת"ר בני ישראל מניפין".
ז. שם רש"י ד"ה "שהתנופה בכהנים".
ח. שם תוד"ה "יכול נחלוק".
ט. שם הגהות הרש"ש בדברי הרש"י הנ"ל.
י. קצוה"ח שמ"ח סק"ג.
יא. סוגיית הגמ' בקידושין מא: "אמר ר"י בן קרחה".
יב. שם מב "ר' יונתן אומר" וכו'.
יג. קצוה"ח שמ"ח סק"ב.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il