ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

בבא מציעא ח' ע"א

"מיגו דזכי לנפשיה"

ההבדל בדין מיגו דזכי לנפשיה בין מקרה שאחד מרים לשנים לבין מקרה ששניהם מרימים בשיטת רש"י ותוס'.
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות:
א. סוגיית הגמ' דף ח.
ב. שם תוד"ה "ושותפין שגנבו".
ג. קצוה"ח סי' קפ"ב סק"א בא"ד קושית השואל מהמשנה פ"ב בקידושין ממעשה בחמש נשים.
ד. דרוש וחידוש רע"א כתו' יא ד"ה "והתוס' שם" בא"ד "ולפי הגירסא שלפנינו".
ה. נתיה"מ סי' ק"ה סק"ג.
ו. מנחות סא: "ת"ר בני ישראל מניפין".
ז. שם רש"י ד"ה "שהתנופה בכהנים".
ח. שם תוד"ה "יכול נחלוק".
ט. שם הגהות הרש"ש בדברי הרש"י הנ"ל.
י. קצוה"ח שמ"ח סק"ג.
יא. סוגיית הגמ' בקידושין מא: "אמר ר"י בן קרחה".
יב. שם מב "ר' יונתן אומר" וכו'.
יג. קצוה"ח שמ"ח סק"ב.
עוד בנושא בבא מציעא

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il