בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

פרק א פסקה יד

התורה ניתנה רק לישראל שהוכשרו בפנמיותם להוציא אל הפועל את האור האלוקי.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

תשס"ט
3 דק' קריאה
כל מה שהוא ראוי להעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות, וכיון שנעשה להיפך ממה שראוי להעשות הרי הדבר מהרס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו .אמנם אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל.

לעולם יש שורש רוחני שהוא צריך להתגלות בעולם . כשהמציאות מתנהלת לפי הסדר הפנימי אזי יש חיים וברכה. אולם כשהעולם מתנהג בניגוד לסדר הזה אזי העולם הורס את עצמו והמציאות הולכת ומתמוטטת. כאן הרב שואל שאלה נסתרת. אם כן היה לפי עקרון זה צריך להיות שהגויים שלא הולכים לפי הסדר הפנימי לא היה צריך להיות בהם ברכה.
על כך אומר הרב שיש אדם שנפשו מחוברת אל השורש הרוחני ויש שאין נפשו מחוברת אל השורש הזה. ולכן אדם זה אינו מהרס את היקום כמו שהאבן לא מהרסת את היקום.
התורה כולה היא המסקנא האחרונה של התוצאה של האורה האלוקית, ההולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד חידור התוכי של החיים, ישראל נזדככו כ"כ עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר.

התורה היא המביאה את האורה האלוקית כפי שהיא במקוריותה כפי מה שהדברים נמצאים בשורש העליון אל החיים שאנו חיים בעולם הזה בפועל. מדרגת עם ישראל כל כך גדולה שיש בעם ישראל הרגשה רעה כשהחיים שלו לא מתנהלים לפי הסדר הפנימי. לכן אנו בטוחים שעם ישראל יעשה תשובה . עם ישראל אף פעם לא יהיה נינוח ולא ירגיש טוב במציאות חיים שאינם לפי הסדר העליון.
האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדככו בכור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו, והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה מוכרחים תנאי החיים ללכת על פיה, ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה. וההארה באה. אור ה' נגלה על הר סיני למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו להורות תורה מורשה קהילת יעקב לבסם עולם ומלואו.

האבות הגיעו לכך שנפשם הולכת ע"פ השורש הרוחני מכוח עבודתם. אולם בני האבות לא היו במדרגה כל כך גדולה שהגיעו לכך מעצמם היו צריכים לעבור תהליך הזדככות. שעבוד מצרים הביא את ישראל להרגשה פנימית שלחיות בעולם ללא קשר לקב"ה ללא קשר לנצח זהנ להיות בעולם עולם של שעבוד הרס וחורבן. הידעה של עם ישראל אינה ידיעה שכלית אינה ידיעה שיכולים לזהות באופן חיובי כיצד להתחבר למקור. הידיעה היא רק ידיעה פנימית המוגדרת ידיעה מרגשת. יש עומק בידיעה זו בכך שהיא נוגעת בכל רובדי החיים. הרגש הפנימי יודע לזהות מה לא טוב. וברגע שהרגש הזה הגיע לבשלות אזי הוא תובע תשובה לשאלות החיים. הוא תובע שהחיים יתנהלו ע"פ השורש הפנימי. אי היכולת לתרגם זאת בעולם המעשה גורם לצפייה גדולה שלא מתממשת . לכן היה צורך שתבוא הארה מבחוץ שתדריך את החיים ותהפוך את ההרגשה הפנימית לידיעה שיש בה בהירות שכלית רוחנית. וזאת התורה שהיא המדריכה את הדרך לבסם את העולם.
לפי זה כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיון שהגיעה דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מלוי החובה המגולה. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, ע"כ אינם מצווים, ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית, זהו רז מיוחד לישראל

גם במשך הדורות כשרוצים לגלות מדרגות של חסידות יותר ממה שנתגלה בתורה , כיון שהגדול והחסיד שבדור יש לו תביעה פנימית לחשוף מדרגה חדשה בעולם. זה מעיד שהעולם כולו כבר הוכשר למדרגה זו. החסיד בא לענות על צורך שכבר קיים בעולם והוא נשלח ע"י הקב"ה לגלות מדרגה זו. כמו שלגבי הציווי הבסיסי של התורה זה התאים רק לעם ישראל. כך גם ההארות ברצף הדורות והחשיפה של האור שיש בטבע נעשה רק על ידי עם ישראל ששיך לעולם הפנימי ולא ע"י גויים שכלל לא שייכים לעולם פנימי זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il