בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • שמיני
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

"ויהי ביום השמיני"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

אדר תשס"ט
בגמרא למדנו: תניא אותו יום היתה שמחה לפני הקב"ה ביום שנבראו בו שמים וארץ כתיב הכא "ויהי ביום השמיני" וכתיב התם "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד". (מגילה י').
הקמת המשכן - בריאת העולם היא, עולם אחר מזה שנברא במעשה בראשית. לא עולם הטבע אלא עולם הנס. משום כך חנוכתו היתה ביום השמיני. כי כך למדנו בדברי המהר"ל מפראג "כי הטבע הוא תחת מספר שבעה ומה שהוא על הטבע הוא שמיני" (תפארת ישראל פרק א').
עולם הטבע יצירתו ע"י הקב"ה והאדם צריך לשכללו ולפתחו ולהכניס בו רוח "אשר ברא אלקים לעשות" לא אשר ברא ועשה אלא ברא שהאדם יוסיף לעשות. ואילו המשכן, עולם שמעל לטבע, יצירתו ע"י ישראל והקב"ה הוא שמכניס בו רוח "ושכנתי בתוכם".
עולם הטבע ראשיתו חושך ורק אח"כ בא האור, לפיכך "ויהי ערב תחלה" ואילו העולם שמעל הטבע, ראשיתו וסופו אור "ועמיה שריה נהורא" ועל כן "ויהי ביום השמיני". ומכאן, בעולם הטבע הלילה הולך אחר היום, ואילו בעולם שמעל הטבע, היום הולך אחר הלילה, הקדשים אכילתם ביום ובלילה שלאחריו.
"ויהי ביום השמיני" - יום שמעל הטבע התבלט גם בעל טבעיות "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא העם וירנו ויפלו על פניהם" אש מלפני ה' עולם שמעל לטבע מצא משכנו ביצירתם של ישראל, על כן וירונו, התמלא שמחה.
(התשמ"ב)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il