בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מצורע
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

"זאת תהיה תורת המצורע והובא אל הכהן"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

תשס"ט
2 דק' קריאה
"תורת המצורע - תורתו של מוציא שם רע (ויק"רב). כח הדיבור זו מתנתו המיוחדת של הקב"ה לאדם, שעל ידו יבוא לידי ביטוי צלם האלקים שבו.
"ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" ועלזה אומר התרגום "לרוח ממללא".
"ה' בחכמה יסד ארץ". בחכמה - "בעשרה מאמרות נברא העולם" בדבור יצר את העולם ודאג לכך שכל דבר ודבר יהא טוב, ובכללותו - טוב מאד. וחכמה זו נטע באדם: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ". ניתן לו לאדם כח דבור, כדי לשכלל את עולמו של הקב"ה, וליצור תנאי חיים של אהבה ואחוה שלום ורעות. עליו לדאוג שדבורו יהיה נאה ויהא בו כדי להשפיע, להדריך ולכוון את אורחות החיים "ליסוד ארץ" ולא ח"ו להחריבה.
האדם המשתמש בדיבור, מתנתו של הקב"ה, להרע לבריות ע"י הוצאת שם רע או לשון הרע, דבורו הורס את חיי החברה ועלול להחריב את העולם, על כן "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" ולפיכך "ביום טהרתו והובא אל הכהן", ללמוד ממנו את תורת הדבור, מה מותר ומה אסור, מה בונה ומה הורס, "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו".
(התשמ"ד)

"זאת תהיה תורת המצורע"
"אמר ר"ל מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע - המוציא לשון רע", לא הודיעה לנו התורה על כל העונשים המגיעים לאדם עבור איזה איסור בא עונש פלוני ועל איזה איסור עונש פלמוני, פרט ללשון הרע. כפשוטו אפשר להסביר, כל לאו שיש בו מעשה לוקין עליו, לאו שאין בו מעשה, כדוגמת לשון הרע, אין בו מלקות ועל כן יש עונש מן השמים.
לעמקו של דבר נראה לנו, ההבדל בין כל היצירות שהקב"ה יצר - שכלן נוצרו באמירה. גם החיות והעופות נוצרו עם הנפש שלהם מן האדמה. האדם - יצירתו הגופנית מן האדמה - אבל לא ע"י אמירה, מעשה ידיו של הקב"ה הוא "ויצר ה' אלקים את האדם מן האדמה" והנפש שלו - היא גם כח הדבור שבו - "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" "לרוח ממללא", לאמר: האדם יצירה אלקית וכח הדיבור שבו מתנה אלקית.
האדם המשתמש במתנה זו לרע, למילוי יצריו החמריים הגסים, הריהו פוגם במתנת אלקים. לפיכך בא עונשו מן השמים. הגורמת לו: "בדד ישב מחוץ למחנה", אין מקומו בחברה, לא תמצא אף פעם חברה שיושבת ושותקת, יחיד - אין לו אם מי לדבר, מי שאינו יודע להעריך את מתת האלקים, כח הדבור, מקומו אינו בין המדברים.
(התש"ס)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il