ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"אם בחוקותי תלכו"

בית מדרש פרשת השבוע חומש ויקרא בחוקותי Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשס"ט

"אם בחוקותי תלכו"


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", וברית זו של הקב"ה אתנו, שבזכותה קיימים חוקות שמים וארץ, לא על התורה שבכתב נכרתה, אלא על תורה שבע"פ, זאת למדו חז"ל מהנאמר: "כי על פי הדברים האלה כרתי איתך ברית ואת ישראל" ותורה שבע"פ אינה מושגת רק ע"י "ושננתם לבניך ודברת בם", עם כל חשיבותם וערכם המרובה, אל ע"י עמלה של תורה, ועל כן "אם בחוקותי תלכו" - כדי שיבואו לידי ביטוי חוקות שמים וארץ ע"י ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה - "שתהיו עמלים בתורה".
מתוך נקודת ראות זו מובנים לנו היטב דברי ר' אלעזר (סנהדרין צט:) "וכל אדם לעמל נברא שנאמר: כי אדם לעמל יולד וכו' ועדין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא".
כי יצירתו של הקב"ה זקוקה להמשך, אשר ברא אלקים ועשה לא נאמר אלא "אשר ברא אלקים לעשות", ורק לשם כך נוצר האדםוניתנו לו כוחות להמשיך ולעשות ביצירתו של הקב"ה. וכשם שהקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, כך גם האדם מתוך עמלו בתורה הוא זוכה לכוחות יצירה שבזכותם נתנים הגשמים בעיתם והארץ נותנת יבולה וגם כוחות לשכלל ולפתח את עולמו של הקב"ה. וזהו שלמדנו: אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה.
(התשנ"א)
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il