בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ג
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

פרק ג פסקה ה

הצמאון לרוח ישראל הוא צמאון לה'.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ניסן תשס"ט
2 דק' קריאה
הצמאון להבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל, זאת היא מגמה עמוקה גבוהה ורחבה, מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אוה"ע, שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה בלא אידיאל קדש פנימי. הצמאון לרוח האומה צמאון הוא לה', לאור תורה, ליושר, לחכמה, וכל טוב נעלה.

הרב מדבר על מצב נפשי שצריך להגדיל אותו. אדם צריך להשתוקק לרצות להיות שייך שכל דבר ודבר שיש בו מצד מה שהוא דומם, לא מצד היותו צומח, לא מצד היות בו צדדים בהמייים ולא מצד היותינו אדם. אלא שכל דבר ודבר שנעשה, נעשה מצד היותינו ישראל. וכל מעשה שנעשה הוא מצד הישראליות שבנו. צריך שגם כוחותיו שנראים בהמיים האדם לא יעשה אותם מצד נטייתו האנושית ולא מצד נטייתו הבהמית. אומר הרב שאנו צריכים להתגבר והרי זה גבורה כי יש לאדם את הצדדים האלה (הצומח, הבהמיות והאנושיות) ולכן אנו צריכים להתגבר, להתאפק ולשלוט על הכוחות. שהמנוע שלהם יהיה מנוע לא מצד המדרגות הנמוכות, אלא הכל יהיה מצד מדרגת ישראל.
הרב מדבר בהתחלה על שלשה חלקים על המחשבה, הרגש והחיים.
המחשבה זה החלק הכי נמוך.

לחיות חיים ישראליים - חיים רגילים טבעיים.
לראות בשמחת ישראל - להיות שותף עם ישראל כמפורט בפסקה ז'. עניין השייכות למה שקורה לדור.
אנו לא בעולם ישראלי וגאולת העולם הוא כאשר העולם יהיה ניזון מישראל. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" פירושו שעמ"י יהיו המזינים את העולם. זאת היא המגמה. זו מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה - אלו מקבילים לחיים - עמוקה ; הרגש - גבוהה ; והמחשבה - רחבה.

מלאה טל חיים של קודש - החשיבות שבצמאון הזה הוא הרצון לחיות את החיים מהנקודה הכי עליונה שיש. הרצון זהו הרצון שהאדם ימלא את חייו מהחלק של החיים הכי קדוש שיש לו. בדרך כלל, הרגש הלאומי אצל אומות העולם זה כדי להרגיש טוב. האיגודים הלאומיים אצל האומות זה כדי לספק את צרכי היחידים. זה הרגש הלאומי שיש בד"כ ואין בו אידיאל פנימי ובד"כ יש בו הבלטה אישית. בזה שאדם אומר הלאום שלי ולא של האחרים - רפוד בהרבה שנאה ורשעה - אגואיזם. הצמאון לרוח האומה זהו צמאון למשהו כללי יותר והוא כולל את התורה, היושר, החכמה וכל טוב נעלה.
להבלע זה לצעוד מצד היותינו ישראל ולא להטמע. כל המחשבות שנובעות מתורת ישראל הם מחשבות שמלאות קודש כל הרגש הישראלי של לעשות חסד אלו רגשות קודש.
סוף הסעיף: תורה, מידות, חכמה לא תורה אלוקית אלא חכמה אנושית וכל טוב ונעלה. הנהגות, רגשות של האדם מהאור האלוקי ביותר - אור התורה, היושר זה מידות מכח התורה, והחכמה זה חכמה אנושית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il