בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ג
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

פרק ג פסקה ד

הדרך לקליטת האור האלוקי שמרחיב פעולותיו בעולם הוא ע"י רוח הענוה הנמצא בכנסת ישראל.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ניסן תשס"ט
3 דק' קריאה
כשהאור האלהי, שהנשמה מרגשת אותו בכל חושיה הרוחנים בכללותה של כנסת ישראל, בעצם גבהו ותקף זהרו, עולה למרומי עליוניותו ומתרחב לכל מרחבי פעולותיו במציאות, באדם ובעולם, כנסת ישראל מתרוממת על ידו, ומתחברת בחבור אהבה וזוהר, מלא חיים חכמה חסד וגבורה נצח והוד, ומתעטרת באלהות המתגלה בכל ההויה, שכנסת ישראל מתגלה אז כנושא המקבל את האור העליון, הבא ממקור יותר נערץ ויותר עשיר וממולא אור אין סוף לכבוד ולשלמות. וקישור זה כפי גדלו חוזר ומשפיע הארות עליונות בכל הנשמות הפרטיות של כל היקום, ובדרך הרגשה בטוחה לנשמותיהם של צדיקי עולם, המשותפים בעצם הויתם בשמחת ד' במעשיו. כדי להיות מוכן לקליטת אור נעלה זה, המלא שלל גדולה אלהית מרובת צבעים וגונים מרהיבים, אדירים ונצחיים, צריך רוח ענוה תמימה בעצם טהרתה, ענוה טהורה המדריכה עז ומוסיפה כבוד וחפץ חסד כללי לכל היקום, המחוברת עם הכרת אמת על דבר השלמות המוחלטת ועל דבר היחש של האדם אליה, שעל ידה הוא מתמלא צמאון לאלהים ורננת קודש רעננה ונעלסה.

בד"כ אנו אומרים שהרוחניות בעולם הולכת וגודלת כתוצאה מבחירה אנושית מכח הבריאה שמתעלה ורוצה להתעלות וגלות עוד אור אלוקי. פה יש תופעה הפוכה לפעמים יש אור אלוקי שמרגיש צורך להתגלות יותר רוצה לעלות למרומי עליונותו ולהתרחב בעולם.
יש מציאות שטמונה בעולם שהקב"ה אומר לעולמות - די! שלא יאיר יותר האור כי קליטת העוה"ז מוגבלת. אמנם בסיס העולם הוא כלי לאור האלוקי אך בכל זאת יש גבול לרמת הקליטה של האור.
ישנה מציאות שהקב"ה אומר שהעולם יכול לעלות עוד מדרגה וניתן להאיר בעולם עוד אור ויהיו כלים לקלוט אותו לפעמים זה אור תורה, לפעמים אור של גאולה, כל מיני אורות. כשהקב"ה עולה ברצונו (שם ש-ד-י) זה שם שאומר לעולם די שם של הגבלה - סוד צימצום האור. כשהאור האלוקי רוצה להאיר עוד - מי החלק בבריאה שחש את ההתעוררות הזו - שהנשמה מרגשת אותו בכל לחושיה הרוחניים בכללותה של כנסת ישראל - נשמת כנס"י. נשמה זו באה לידי ביטוי אחרי כן בדור, היא ההויה בעלת החושים הרוחניים לחוש את האור האלוקי. תחילת החוש של האור האלוקי זה רק מי שיש לו את הכשרון. כדי להשפיע יותר על העולם האור הזה עולה מצמצומו לשיא המקסימלי שלו שיא העליה, שיא ההתרחבות, ואז יכול להרחיב את פעולותיו.

מי החלק בבריאה שמתרומם ע"י? כנס"י.
זה משפיע על כנס"י, ועצם המציאות הזו- בזמן שיש תוספת של אור כנס"י. באופן טבעי נמצאת בעוד יותר רצון לחיבור וקרבה לרצון האלוקי. עמ"י הוא יכול לקלוט את הרצון והשפע הזה. דבר זה מלא מביא אהבה וזוהר, מלא חיים חכמה חסד ובורה נצח והוד מהמידות העליונות עד המידות התחתונות הגשמיות.
פסקה זו מתייחסת לדברים שמופיעים בפרק א' - הכלות נפשה לאלוקים - זוהי מידה ייחודית לכנס"י

פה היא מהווה כלי לקבלת האור האלוקי אומה מקבלת וכאשר יש רצון עליון להתגלות היא מקבלת את זה. אמנם מטרת האור להתגלה בכל העולם כולו ולא רק בכנס"י, כשכנס"י מקבלת את האור אז האור חוזר ומשפיע על כל הנשמות הפרטיות של כל היקום. אבל הנשמות הפרטיות של צדיקי עולם - חיבה יתירה נודעת להם. הרגשה בטוחה - משהו שבא מצד הדבקות המתמדת.
איזה מידה נדרש מכנס"י כדי להיות הכלי הראוי לקבלה? - צריך רוח ענוה תמימה בעצם טהרתה - צריך ענוה תמימה בעצם טהרתה. עצם היותה של כנס"י בעלת מעלה דורשת ממנה ענוה תמימה שיכולה להיות מלאה עוז - לבשר את האור החדש הזה - וגם שענינה לעשות חסד כללי לכל היקום - להיות טוב לכל (התכונה השניה שהוזכרה בפרק א').
הבסיס לכל זה - זה ההכרה שהכל נמצא באור אין סוף, שורש כל הענוה מתחיל מהכרת מקומינו. הדבר השלם, היחיד והמקור של כל ההויה זה האור אין סוף. כל כוחותינו מופנים לדבר הזה שאם יש רצון אלוקי להתגלות אנו נהיה מוכנים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il