בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ג
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

פרק ג' פסקה א

הפרק מדבר על הצדדים והמעלות השונות שיש כתוצאה מההדבקות בכנס"י - בכלל ישראל. איזה דברים תלויים בהדבקות הזו?

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

איר תשס"ט
7 דק' קריאה
ההדבקות וההתקשרות בכללות ישראל
הפרק מדבר על הצדדים והמעלות השונות שיש כתוצאה מההדבקות בכנס"י - בכלל ישראל. איזה דברים תלויים בהדבקות הזו?
בפרק הראשון נסינו להבין את מושג כנס"י, מהות ותכונת חייה, ללא התייחסות לפרט.
הפרק השני דיבר על מהו בסיס הקשר בין הכלל לפרט, במה הוא תלוי, באיזה תכונות ודברים תלוי הקשר.
הפרק השלישי זה המעלות והמדרגות שישנם בהדבקות בכלל ישראל.

חלק א
כשהאדם משים את לבו ...וממילא מקשר הוא בזה את דעתו לדבקות באלהות העליונה שלמעלה מכל הויה -

תאור מה שקורה כשהאדם נדבק בהארה אלוקית דרך עמ"י, דרך כנס"י.

חלק ב':
ונפשו מתמלאה חיות מלא קודש ותפארת גדולה וגבורה, ובתוספות כחו מוסיף הוא כח בכללות כנסת ישראל, מפני שהוא חלק ממנה, וממילא מוסיף הוא כח בקומת האדם ובכל העולמות, שנאמר תנו עז לאלהים, על ישראל גאותו ועזו בשחקים, נורא אלהים ממקדשיך, אל ישראל הוא נותן עז ותעצמות לעם, ברוך אלהים.

זהו התאור כיצד התעלות היחיד היא גוררת אחריה את התעלות הציבור.

הרב מצייר פה ארבעה מעגלים. יש את האור האלוקי. אור אין סוף מתגלה בצורה התמציתית ביותר בכנסת ישראל. כך באר הרב בפרק א' שכנס"י היא תמצית ההויה כולה. הסעיף הראשון באורות ישראל היה המשפט ההוא. שם הרב ביאר איך כנס"י היא תמצית ההויה כולה.
א. כנס"י היא תמצית ההויה כולה ששורה באדם.
ב. האדם תמצית כל ההויה שבכל העולם.
ג. העולם תמצית של כל ההויה.
ד. למעלה מכל ההויה - אור מקיף - אור שמקיף את הכלים.
אדם רוצה להידבק באור האלוקי שהינו אור אין סוף. אור א"ס מתגלה בלבושים שונים. אא"ס זה אור כזה שלמרות שהוא א"ס הוא מתגלה במציאות נבראת. ככל שמדובר על התגלות תמציתית יותר זו התגלות שיכולה לקבל את הלבושים והכלים היותר מוגבלים. ככל שהאור הינו פחות תמציתי - יותר מופשט - הוא לא מתגלה בכלים מוגבלים אלא בצורה של אור שהוא לא בכלים. כשהאור הזה באופן ראשוני הוא בכלל לא בכלים אלא למעלה מכל הגדרה. ככל שמדובר בהתגלות באור תמציתי יותר אז מדובר בהויה מוגבלת יותר. רעיון הראשית מתגלה בסופו של דבר באופן מושלם, בצורה תמציתית, במציאות של כנס"י. מציאות זו מתגלה בדברים ממשיים - בהיסטוריה בחיים החומריים והרוחניים של העם שנמצא בעוה"ז. הרב כותב שכנס"י תמצית ההויה כולה ומהתגלות תמצית זו מושפעת דרך החיים הממשיים של עם שיש לו שייכות לחומר, לתרבות, אמונה, היסטוריה. זה ההתגלות של האא"ס הזה בכנס"י. האא"ס הזה מתגלה כאור מופשט שלא ניתן לומר שהוא מוגבל לכלים מסוימים וזה מה שהרב כותב שהדבקות באור האלוקי חייבת להביא את האדם לכך שהוא נדבק באור שאינו מוגבל. המעגל האחרון - למעלה מכל הויה - אור מקיף. הדרגה של האא"ס הזה - כמה ניתן להיפגש איתו בצורתו הממשית?
ככל שמדובר פה על המעגל הראשון של כנס"י אז האור יותר מתגלה בצורה ממשית. כשמדובר על קומת האדם אז זה מתגלה בצורה פחות ממשית. כשמדובר על כלל ההויה עוד יותר קשה לתפוס את זה.
מהי הטענה העיקרית של הפסקה? מה הדרך להידבק באור?
הטענה של הפסקה: אנו כל שאיפתינו להדבק באא"ס הזה - אין לנו יכולת מגע בו , ולכן אומר הרב הדרך להדבק זה דרך הדבקות בכנס"י. אם תנסה דרך קומת האדם או דרך כלל הויה שבה יש אא"ס או עוד יותר להדבק באור המקיף למעלה מכל ההויה לא יהיו כלים להדבק בזה. באור שלמעלה מכל הויה במעגל הרביעי - שם בכלל אין לאדם שום אפשרות ואין שום נקודת מפגש. במעגל השלישי - כלל ההויה, עדיין קשה להיפגש, הרי אין אפשרות להפגש איתה, זה דבר שתמיד מתפתח איזושהי מידה של א"ס בהויה אין בה פן תמציתי אלא מפוזר וכולל. גם בקומת האדם - יותר קל להיפגש שם עם האור, אך כנראה דרך כנס"י היכולת הרבה יותר אפשרית. הקב"ה יצר עולם מאוד מחובר ממעגלים כל מעגל הוא תמצית של מעגל אחר ותמצית של כל המעגלים זה - האור שבכנס"י. מה הכוונה?
איך נדבק בכנס"י?
ע"י הדבקות בכל ההופעות שהיו בעמ"י. החשיבה מה הייתה נשמתו וההארה של מש"ר. חשיבה על הצדיקים, השופטים, המלכים, גדולי התנאים...אתה הולך ומתקשר לכל ההופעות השונות של הנשמות שהיו במהלך כל הדורות. איך נדבקים בנשמות האלה? נדבקים באלה כי כל אחת השאירה משהו מבחינת הרושם שעשתה בהיסטוריה בעוה"ז, בדברי תורה - ישנם דברים שהאא"ס שיצא לפועל ע"י הנשמות הללו ואם תדבק בסך כל הנשמות האלה שהופיעו בכלל ישראל בכל הדורות שבישראל אז תהיה שייך באא"ס כזה. אמנם הפגישה היא עם דבר מאוד מוגבל - זהו העניין, הקב"ה זיכה אותם, האא"ס בכ"ז נוצר בצורה כזו מתומצתת שניתן להפגש עמה. הרב לא מדגיש את זה כאן אך בפן החיובי - אדם שרוצה להדבק באור האלוקי ורוצה להדבק בכל הצורות השונות ולא להחסיר שום חלק. סתם אדם היה אומר לעצמו שדרך הדבקות שלו צריכה להיות לא רק דרך כנס"י אלא דרך עולם הטבע, התרבות האנושית, ההתפתחות הכללית כי יש עוד אור אלוקי. אומר הרב: אל תדאג אם תדבק דרך כנס"י תדבק בנשמות כנס"י לאורך כל הדורות אז לא יהיה חסר לך שום דבר שאר האורות יהיו כלולים במפגש שלך עם הדבקותך בנשמות באורות שהיו כנס"י תגרום להדבקות תמציתית בכל שאר בדברים. מה יהיה אם האדם בכ"ז ירצה להפגש עם אור אלוקי במעגל אחר?
הרב לא אומר שלא ניתנת פגישה אחרת אך צריך לדעת שדרך מעגלים אחרים לא תזכה לכללות המעגלים רק דרך כנס"י יש פגישה בצורה תמציתית עם האור האלוקי שמופיע בכל המעגלים השונים. הגילוי דרך כנס"י נותן שייכות לכל האורות. האם זה אומר שאדם שאין לו תפיסה באור האלוקית שבכל העולמות ורק עבד דרך ההתגלות שבכנס"י - יהיה חסר לו משהו?
הרב טוען שבצורה המהותית הוא לא יהיה חסר. במקומות אחרים הרב כותב שיש דרך להיפגש באופנים אחרים אך בפסקה זו הרב מדבר על הדרך המהותית שבצורה מהותית - אם תפגש עם האור האלוקי דרך כנס"י מהותית זה כולל את כל האורות כולם. אך לכאורה ניתן להשתמש בהתבוננות באורות האחרים כאמצעי להתקשרות בעמ"י. הרמב"ם כותבו שאדם שרוצה לעבוד את ה' יתבונן באחדות שבטבע ועל הגדלות שבטבע הרב לא שולל שיש הארה כזו ושיש ערך בדבר אך שם זה יהיה רק הארה חלקית וההארה דרך ההתרכזות שלנו באור שמתגלה במוסר והיסטוריית עמ"י בכל הדורות וזה בצורה תמציתית כולל את הכל.
חיות מלא קודש - עניין הקודש שזה חיות בלתי מוגבלת תמיד הקדושה זה ביטוי לזה שאינו מוגבל בכלים מסויימים.
ותפארת - תפארת זה תמיד ביטוי לחיות שיש בה התאמה ואחדות שיש באור, בחיות הזו.
גדולה וגבורה - דברים שקשורים לכלים שמתגלים בעוה"ז.
וזה מה שנפשו מתמלאת.
הרב דיבר על שני כלים עליונים שתי כוחות מעשיים יותר:
גדולה וגבורה - יכול להיות שגדולה יותר מהצד של הקודש והגבורה מהצד של התפארת. באופן פשוט - לא כך.
הקדושה והתפארת זה שני מידות כוללניות והגבורה והגדולה הם שני מידות שבאות מהצד המעשי המציינות שני צדדים הצד של החסד והצד של הדין יכולת ההשפעה בלי סוף ועם גבולות.
מה קורה כשנוסף לאדם כח?
אומר הרב - הערך הגדול של ההדבקות בכנס"י הוא כפול: גם פגישה בעלת ערך גדול יותר עם האור התמציתי הזה אך גם יש ערך בזה שיש יכולת להשפיע יותר. שני הצדדים הם שונים גם יכולת המפגש וגם יכולת ההקרנה על העולמות יותר גדולה. כי אם המפגש במעגל אחר החיבור שקיים אינו חזק ואינו משפיע אוטומטית האור שנמצא בכלל ההויה פחות תלוי באדם הפרטי. ההקרנה החוזרת תהיה בעלת עוצמה אחרת כאשר היא מגיעה מכנס"י המשפיעה ביתר שאת על האדם הפרטי. כל הפרק השני ביאר לנו שיש הבדל בסיסי בין מידת החיבור שיש לפרט בישראל לבין כנס"י לבין שאר ההויה ורק בכנס"י יש את היצירה הכל כך מיוחדת שהאור האא"ס הזה מחובר לכל פרט ופרט זה החידוש של כנס"י. החידוש הוא שזה אא"ס שבסופו של דבר יורד עד לאדם הפרטי ולכן גם בצד של ההשפעה כמפני שהוא חלק ממנה - מכנס"י ואז הכל עובד בדרך של ממילא. - ממילא מוסיף כח בקומת האדם בכל העולמות - בודאי שכנס"י מחוברת לכל העולמות. כנס"י התמצית של כל ההויה, אתה יכול להוסיף לכנס"י ומכיוון שהיא תמצית היא יכולה להוסיף כח לכל העולמות. וזה קשור לפסוק: "תנו עוז לאלוקים" - זה לא שתתנו הודאה או כח אלא שתודו מלשון להודות שהעז הוא לאלוקים. בדורות אחרונים ביארו אחרת - יש בחינה כזו שאתה מוסיף עז לפמליה של מעלה.
איך זה נעשה? הקב"ה יצר את עמ"י בצורה כזו שעזו בשחקים - שכוחו של עמ"י נוגע לכל העולמות כך מסביר הרב בעולת ראיה "עוזו" - זה מתייחס לישראל. עוזו זה ביטוי למרכזיות עמ"י שנוגע ומשפיע, מהווה תמצית של כל השחקים. כיצד נותנים כח לפמליה של מעלה ע"י העז ותעצומות שנתן הקב"ה לעם. "ברוך אלוקים" על הדבר הזה.
(ניתן לומר ש"על ישראל גאותו ועוזו בשחקים" מקביל לחלק הראשון של הפסקה)
שני חלקי הפסקה: ההדבקות באור האלוקי דרך כנס"י זה הדבר הכי עליון מצד זה שניתן להפגש עם האא"ס בצורה התמציתית ביותר וניתן ממילא להוסיף כח לאא"ס.
ב'צמאון לאל חי' הרב בעיקר שולל את האפשרות להפגש עם האלוקות דרך זה שניפגש עם האלוקות שהיא מעל ומעבר לכל הויה - המעגל הרביעי. גם כשהסברנו לעיל אמרנו שהרב במ"א לא שולל את ההדבקות דרך האורות האחרים, הרב יוצא נגד המפגש עם עצמותו. התקשרות לאור האלוקי הוא רק באופן שהקב"ה רצה. סדר ההתגלות של הקב"ה הוא כפי שאמרנו וכאן הרב כותב מה היחס בין ההתגלות של הקב"ה דרך ישראל לשאר ההתגלויות.
בסוף פרק ב' דובר שדרך כנס"י מגיעים למעלת רוה"ק ומהי מעלה זו? יכולת ההפגשות עם האור האלוקי שמעבר לכלים והטוב העולה למעלה למעלה מיכולתה וחפציה. האלוקות העליונה שלמעלה מכל הויה זה קשור למה שהקב"ה התגלה לא בצורה של בריאה, בצורת נגלה אלא משהו מעבר להויה נגלית. איך מתקשרים לדבר זה, זה רק דרך האלוקות שמתגלה בבריאות בהויה המתגלית - הויה עליונה זו יש לה שלשה גילויים המדוברים פה ושלשתם נועדו להתחבר למה שמעבר שאליהם בודאי לא ניתן להתחבר בצורה ישירה והרב הוסיף שהדרך הטובה ביותר היא ליצור את החיבור דרך כנס"י.
במהר"ל הרבה פעמים רואים שניתן לבאר שההויה היא שלשה חלקים ואפשר להתבונן ולומר שהיא שלשה חלקים שהם ארבע. מה זה ארבע? האחד - שהוא כולל את כל השלש. גם פה ניתן לומר שלש שהם ארבע - אור שמעבר לכל הכלים.הגילוי הוא בכל פרט במציאות. כל דבר שקשור לכנס"י נמצא בו החיבור לא"ס. ככל שהאור יכול להתגלות במדרגות עוד יותר תחתונות זה אומר שהוא אור עוד יותר כללי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il