בית המדרש

  • מדורים
  • מגד ירחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

כל החילים שנפלו

בהוצאת "בית הרב " גליון 115

אמונה בדורנו

שאלות מהי התכונה המאפיינת את דורנו מול הדורות הקודמים? במה מאמין העם כולו בדורנו? מהו האתגר הגדול שאנו ניצבים בפניו?

undefined

הרב בניהו ברונר

איר תשס"ט
3 דק' קריאה
כנסת ישראל נמשלת ללבנה, פעמים נפרצת, פעמים נבנית, לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה, ובעיתים שהיא חסרה כשהיא באה לקץ חסרונה כבר עומד הוא אחר כתלה מילוי אורה...עד שתבא לאותו המעמד האיתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ולא תבוא עוד למצב של חסרון... (אורות עמ' קסב)


הלבנה מקבלת את אורה מן החמה, כנסת ישראל נמשלה ללבנה ואילו הקב"ה משול לחמה, הנותנת את אורה ללבנה. ההשפעה היא קבועה, השינוי הוא ביכולת לקבל את ההשפעה, ולכן "פעמים נפרצת, פעמים נבנית, לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה". גם בזמן החיסרון, המילוי כבר עומד בפתח. במשך כל הזמן קיים תהליך של התקדמות. המילוי שיבוא- יביא אחריו מדרגה גבוהה מקודמתה, ותהליך הגאולה מתקדם ללא הפסקה.
בחודש אייר, זכינו בדורנו לראות את נס הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כח הגאולה המופיע בחודש ניסן בחג הפסח - ממשיך בדורנו בחודש זה. ימי ספירת העומר היו בעבר ימים קשים לישראל, מותם של תלמידי רבי עקיבא, גזירות קשות על קהילות ישראל במיוחד בארצות אשכנז, ובדורנו זכינו, ואנו יוצאים ונגאלים מאותה עבדות גלותית.
מה מאפיין את דורנו, שזכה למה שלא זכו אבותינו בדורות הקודמים? נראה כי כח האחדות בעם ישראל הוא המאפיין את דורנו. האחדות היא הכלי החשוב ביותר לקבלת "אור החמה" - ההשפעה האלוקית. כשעם ישראל מאוחד, הריהו מנצח במלחמות. חז"ל אמרו כי דורו של אחאב שהיו עובדי עבודה זרה יצאו למלחמה וניצחו כיוון שלא היו ביניהם בעלי לשון הרע (דברים רבה, שופטים).
"סמוך לעקבתא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה... טמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריא ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לצפיה לתשועת הגוי כולו" (אורות, עמ' עז).

לעיתים חשים אנו את הקטגוריא ואת המריבות, חילוקי דעות בעניני אמונות ודעות. אבל זה הוא החלק הגלוי, במסתרים - ישנו כח אחדותי, והוא הבסיס לגאולה השלמה. כח זה מתגלה בשעת צרה, במלחמות וקשיים, אבל הוא קיים במשך כל חיינו בארץ ישראל, והוא התשתית לקיומנו. האחדות היא התיקון לחטא בעטיו חרב בית המקדש השני, חטא "שנאת החינם". לעומתו הגאולה האחרונה מתאפיינת "באהבת חינם" כדברי מרן הרב באורות הקודש (חלק ג' עמ' שכג).

בדורנו מתחיל עם ישראל את לידתו הלאומית המחודשת בארץ ישראל על ידי תהליכים גדולים במישור הארצי, כגון ביישוב הארץ, בקליטת העליה, בעמידה מול הקמים עלינו, וכן במישור הרוחני, בבניית עולם רוחני איתן ועוד. תהליכים אלו הם קשים ומסובכים. אם נהיה מודעים אל היעד שאליו אנו חותרים, יהיה יסוד האחדות בסיס לבואה של הגאולה השלימה, ונוכל לצלוח את המשברים ביתר קלות.
"הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש, מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם.... הננו קרואים לעולם חדש מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה" (אורות עז) כדי להגיע למדרגה גבוהה זו נדרשים אורך רוח וכוחות אמונה רבים.

וממשיך הרב:
"מאמין הוא העם כולו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו היא".

האמונה הוא הכח המקיים אותנו בסיבוכי הגאולה. אנו חשים ומרגישים אמונה זו גם בתקופתנו, עם ישראל מאמין שקיומו בארץ ישראל ימשיך עד הגאולה השלימה, וכל פעם שאויבנו מאיימים על קיום זה, מגייסים אנו כוחות כדי לעמוד מולם.
כאמור, הקמת המדינה והמשך קיומה מלווים בהרבה כוחות של אמונה. ההכרזה על המדינה הייתה חייבת להיות מתוך אמונה שהשעה הגיעה להחזיר את עם ישראל לארצו. החל מהכרזה זו אנו ממשיכים להאמין בכך. ליישב את ארץ ישראל ולהביא יהודים מארבע קצוות תבל לארצנו.
האתגר הגדול שאנו ניצבים מולו הוא להביא את עם ישראל עצמו להכרה בגדולתו, להביא לכך כי "שם שמים" יהיה שגור בפיו.
"מתפתחת היא האומה בכל כחותיה,.. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה, עינה לארץ, ולשמים עדנה לא תביט. היא אינה שבה עדיין אל אישה הראשון בפועל... שם שמים לא שגור בפיה..."(אורות, עמ' עט).

עדיין, אין אנו מרגישים את קרבת ה' בשדרות הרחבות של העם. זו היא המשימה הניצבת לפנינו: להביא את האומה כולה להכרה כי כל החסד שזכינו לו בדורנו - הכל בא מאת ה', והכל נעשה מתוך מגמה ששם ה' יתגלה באומה, וממנה לעולם כולו, זו המגמה של הגאולה, והחינוך לאתגר גדול זה - צריך לעמוד בראש שאיפותינו!
בחודש אייר, נודה לה' על כל הטוב שגמלנו, ומתוך הודאה זו נמשיך לפעול "עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם ה' נקרא עליה" (שם).
מתוך מגד אייר תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il