בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ה - אורות ישראל המבואר
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

undefined
2 דק' קריאה
יש בידינו סם חיים בעד כל העולם במובן הלאומי. זה הענין שהוא כלל מוסכם בתולדה, שאומה מוכרחת למות, ולעבור מן העולם, שהרי כל העמים העתיקים כמעט שעברו ובטלו מן העולם, ואם יש איזה עם קיים מימי קדומים לא עברו עליו סבות של פיזורים, גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. אבל להיות עם חי ופועל, ואיתן במדה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים, זה לא נראה בעולם חוץ מישראל, ע"י שם ד' הקשור בהם וסם החיים של תורת חיים שבתוכם, וסם חיים זה עתיד לצאת מאתנו על כל העולם, וישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלה.


הענין הלאומי במהותו אינו יכול להיות בר קיום נצחי. כל התאגדות הלאומים נובעת לא מעצם החיים אלא מאינטרס זמני קיומי שהינו בר חלוף. כשתם כוח החיים הקיומי נגמר יכולת הקיום הלאומי. לכן אצל הלאומים כולם הקיום שלהם אינו נצחי. מה שמצאנו לאומים שנמצאים במקומם ללא השפעה על העולם והם קיימים דורות רבים אינו מגלה כוח חיים נצחי. שם החיות של הלאום נובעת רק באופן מקרי מתנאי חיים שאיפשרו באופן את ההתאגדות הלאומית. עם שלא עמד אל מול השפעות תרבותיות הבאות מהחוץ לא היה במצב של מלחמה רוחנית לא היה צריך כוח חיים עצמי.
רק עם ישראל הינו לאום שחייו מבטאים כוח חיים נצחי. הוא חיי כעם למרות שמבחינת תנאי הקיום הבסיסיים לא היו נחלתו. הוא היה העם שעיצב בצורה המרכזית ביותר את התרבות האנושית. אין זאת אלא משום היותו עם שסוד החיים שלו אינו הצורך הקיומי אלא עם שסוד החיים שלו הוא האו עצם השייכות לחיים. עם ישראל הינו עם שדבק בעצם החיים, הוא בעד החיים והוא חיי את חייו בצורה שהוא המנוע לנתינת חיים ומשעות נצחית לחיי כל הלאומים האחרים כולם.
זאת יש לעם ישראל על ידי שם ה' שחל בו. נקודת חיים זו היא תתגלה לעתיד. העמים כולם יעמדו אל מול תוכן החיים העצמי שמתגלה בלאום שלנו והם ילמדו כיצד ניתן לבנות את הרעיון הלאומי שלא מתוך צורך קיומי זמני אלא מתוך שייכות לעצם החיים.
על כך מביא הרב פסוק שהמשמעות שלו היא שבתחילה העמים ישפטו ואולי יתבטלו. אולם לאחר המשפט והופעת כוח היושר יוכלו שוב גם העמים להתאגד בצורה של לאומים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il