ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פרק ה פסקה יג ;">

בית מדרש ספרי אמונה וחסידות כתבי הראי"ה קוק אורות ישראל המבואר פרק ה' Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

איר תשס"ט

פרק ה פסקה יג


נערך על ידי הרב

מוקדש לרפואת
יוסף בן גרציה

היצירה האלהית המתגלה בעולם, כחה מלא עולמים, מופיע על היצורים כולם, ושואף להשלמות היותר עליונה. מתוך כך הרי הוא מבלה את מעשי ידיו, יוצר יצורים ומוציא את צורתם השלמה לפועל, והצורה מתאזרת בגבורה, ומתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מפוארה, יותר עדינה ומושגבת, והיא מוחקת את התגלמות הצורה הבלתי נשלמה, ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמים, של מציאות יותר מתוקנת. בחיים הלאומיים המתגלים בעולם, שהנשמה ההיסתורית מתגלה בהם, אור אלהים זה אש אוכלה הוא לעמים כולם שהם חולפים ועוברים, צורתם מתמחקת, כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. רק בישראל באה התכונה הלאומית למקום מנוחתה, והשכינה נחה בציון, ואש ד' האחוז בה מחיה אותה ומעמידה, היה לה לאור מאיר ומחמם, ולא שורף ומכלה. "ואתם הדבקים בד' אלהיכם חיים כולכם היום".


הכותרת של שלשת הפסקאות הבאות היא נצחיות הענין הלאומי בישראל. יש יצירה אלוקית והיא מגלה כל הזמן אורות מסוימים וכיון שאין כלי שיכול להכיל את האור השלם.
ולכן בזמן התגלות האור יש שבירת כלים. וע"מ לבנות כלי גדול יותר צריך להרוס את הכלי הקטן ולבנות גדול יותר וכך לאט לאט האור מתגלה יותר בשלמות.
הקב"ה בונה עולמות ומחריבן. החרבת העולמות היא מחמת שבירת הכלים. הכלים לא יכולים להחיל את האור האלוקי. על ידי שבירת הכלים ניתן לבנות כלי משוכלל יותר. בתחילה נוצר כלי אחד בכדי לגלות את האור האלוקי. אולם היצירה האלוקית שהולכת ומתגלה היא לא רק סיבה לבניית הכלי אלא היא גם סיבה להריסת הכלי משום גילו אור עליון יותר. כך הכלי הולך ומשתכלל.
אין אפשרות לשכלל את הכלי שלא בדרך שבירה. הצורה שחלה בכלי הינה צורה שמופיעה בצורה שהיא ממלאת את כל המציאות של הכלי. אין מקום לחלות צורה חדשה במקום שיש צורה ישנה. צריך לבטל את המציאות של הצורה החדשה בכדי להופיע צורה משוכללת יותר שהאי הצורה שממלאת את כל הכלי החדש.
החיים הלאומיים בעולם גם הם נולדים כתוצאה מהיצירה האלוקית. הנשמה ההיסטורית היא הנהגת היחוד שהולכת ומתגלה בצורה של לאומים. הדחיפה לבניית לאום היא נובעת מרעיון וצורה חדשה של גיבוש חברתי סביב רעיון חדש. אולם אותו כוח בונה הוא הכוח הורס. לאחר שנתבסס הרעיון הלאומי הראשון עם הרעיון שלו יש צורך לגלות רעיון עליון יותר ולכן בא לאום אחר במקום הלאום הראשון.
רק עם ישראל שאינו צורת התלבשות של אחד מן הרעיונות האלוקיים אלא ישראל וקוב"ה חד הוא והמהות הפנימית של כנסת ישראל זה הדבקות האלוקית היא גורמת לכך שהכוח של היצירה האלוקית טמון באומה הישראלית. יסוד ההשתלמות והענווה שיש בישראל הוא המאפשר לנצח נצחים להשראת שכינה באומה.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il