בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ה'
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

פרק ה פסקה יב

כל האורות השונים שהאירו בכנס"י ומרוחה, יאירו בדור האחרון בצורה אחדותית.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

איר תשס"ט
2 דק' קריאה
כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שמשה תקופה מיוחדת, שיאירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה, שהתגלו על ידה בתקופות שונות, היא כוללת בה ג"כ את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים ע"י גרמתה, בין בגורם קרוב בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה בין בהופעה נעלמת. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה אינו כי אם נראה כך בהיותו מופרד ממקור כללותה, אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד יוכר תוכנה העצמי, שהכל הולם ומתאחה בקרבה. "ועתידין כל הנביאים אומרים שירה בקול אחד, שנאמר קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ד' ציון".


הופעת כנסת ישראל היא בדרך של כלל ופרט וכלל. הכלל הראשון זה כנסת ישראל בצורה התמציתית כשהכל נמצא בכוח בכנסת ישראל. מבחינת נקודת הראשית הכל נמצא בצורה ראשונית ואחדותית אולם בצורה של אור שעדיין לא התלבש במציאות הממשית של העולם הזה.
בירידת כנסת ישראל לעולם הזה מתחילה הופעה של הפרט. לפי סדר פנימי הולכת כנסת ישראל מתגלה ומתלבשת בפרטים שונים. כל דור מגלה הארה אחרת כביטוי לגודל שיש בכנסת ישראל. למשל בדור הבית הראשון נבנה ענין הדמיון לאחר מכן נבנה ענין המסירות נפש, לאחר מכן ענין השייכות לעולם המעשה [ד' אמות של הלכה] ועוד.
לאחר שבדור מסויים התגלה אור אור מסויים. בכדי שיוכל להתגלות אור אחר האור הראשון אינו יכול להיות בהתפשטות לכן הוא נהיה אור שנמצא בהעלם.
לא רק האורות שנתגלו בצורה ישירה על ידי ישראל. אלא האורות שבאו מכוחם של ישראל כגון הנצרות והאיסלם שגילו בצורה חלקית אורות שבאו מנשמת ישראל. ואפילו אורות שבגילוי הינם אורות הפוכים לישראל כגון הכוח של עמלק. בכל אופן במבט על במבט כולל כל מציאותו של עמלק נועד בכדי להופיע את אורן של ישראל. על ידי העמלקיות נבנו כוחות מסויימים בעולם. גם זאת מתגלה לעתיד לבו.
לאחר שכל האורות הפרטיים יצאו אל הפול בהתגלות ממשית ולאחר שהתגלו שוב הוצנעו בכדי להופיע אור אחר הגיע הזמן שניתן להופיע את כל הכוחות כולם בהתפשטות. ואזי יתגלה הכלל השני אז יתגלה שכנסת ישראל כוחה הינה כוח כללי עצמי שמחמת רוב גודלה ועצמיותה היא מגלה בקרבה את כל הכוחות כולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il