בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ה'
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

פרק ה פסקה ח

לאחר נפילת רוח האדם גם הצד האנושי שבעמ"י הוא בעל צורה ייחודית.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

איר תשס"ט
4 דק' קריאה
צורתם של ישראל צריכה להתברר, אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המיחדתה, או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים, שכליים, הסתוריים, רזיים, הופעיים, שיריים, ולפעמים ג"כ פוליטיים ואקונומיים. נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש. אבל נתקלקלו הענינים ורוח האדם שקע כ"כ בכלל, עד שלא היה החול יכול להעשות בסיס לקודש אלא א"כ יקלקל אותו, והוכרחה גלות מצרים לבא בתור כור הברזל, שצירפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריה חדשה, וצורתו החולית נתטשטשה לגמרי. והוחל גוי פעם אחת ע"י הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל.


אנחנו יודעים שבאדם יש צדדים מאוד עוהז"יים. בחת"ס כתוב שאפילו הדם של ישראל שונה משל הגויים. כיוון שישראל לא אוכלים שקצים הגוף שלהם שונה. הרב לא מתייחס לתחום הזה אלא מתיחס לצורה. כל המידות האנושיות הם מדרגה אחת ועל גבה יש את רוח האדם בו הוא מזהה את אישיותו וע"ג זה יש את נשמת האדם. בצדדים שנוגעים לנשמה, בצדדים האלוקיים אין ספק שיש הבדל בין ישראל לגויים הנשמות שונות וכן עמ"י זכה בתרי"ג מצוות. השאלה של הרב האם בכל אופן אחרי הכל אם יש חכמת פסיכולוגיה המשרטטת את רוח האדם, האם בה יהיה הבדל בין הרוח הישראלית לרוח האנושית - האם במדרגות הפשוטות האנושיות בנו ונאמר שהם נפש או רוח אחרת, יחידה עצמית אחרת, שישראל הם לא חלק מהמציאות האנושית או שלא כך, שישראל גם נולדו מאדם הראשון, נח והאבות ועל גבי זה נבנתה צורתה המיוחדת של עמ"י.
אנו מבררים את הנושא בצורות שונות:
תורניים - מסורת של תורה.
שכליים - מה השכל אומר? אנו רוצים שעמ"י יקרין על הקודש שיכול להיות בכל האומות כולם. האם השכל אומר שכדי להשפיע על כל העולם כדי להוביל את כל העולם אחרינו, הגיוני שעמ"י יוביל את האומות אחריו בתחום הזה או שעדיף לייצר עם נפרד בכל מערכות חייו והוא כגרעין רחוק ישפיע על כל מערכות העולם.
הסתוריים - צריך לראות האם הקידום היה כשעמ"י שיתף פעולה או כשהוא היה מנותק מהעולם הכללי.
רזיים - סתרי תורה, יש התבוננות על העולם איך המצוות המעשיות יכולות לבוא לידי ביטוי בעוה"ז ויש אפשרות לבוא לידי ביטוי איך השכינה יכולה להופיע העיסוק בתורת האלוקות האם היא יכולה להופיע יותר בצורה שיהיה עם שבכל צדדיו מנותק.
הופעיים - מה הדרך להופעת שכינה בצורה שלמה יותר.
שיריים - איך התרבות האנושית הרגש הפנימי של האדם חש כלפי צדדיו האנושיים האם הם ייחודיים או כלל עולמיים.
ולפעמים ג"כ פוליטיים ואקונומיים - מה היחס בין ישראל לאומות כל הצדדים האלה משפיעים על הפתרון לתעלומה, שמה בין ישראל לגויים כמה אנחנו דומים וכמה אנחנו מנותקים, מהי מערכת הקשרים עם הגויים. האם יכולת קיום פוליטי הוא מהניתוק או מהחיבור וכן בכלכלה.
נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש - ע"י רוח אנושית, מידות ודרך ארץ שלמים תתגלה ההדרת קודש. האנושות ללא הגיבוי, הצדדים העליונים הקיימים בעמ"י, האנושות לא הצליחה לגבש א"ע, בצורה חיובית והסתבכה עם קלקולים נוראיים, בזה שגם המחשבות הסתבכו. קלקולים בכל המערכות של הקנאה, התאוה והכבוד - השכל, הרגש והגוף. ולא הצליחה מרוב הקלקול להגיע למיצוי שלמותה האנושית - עד שלא היה החול יכול להעשות בסיס לקודש אלא א"כ יקלקל אותו. סגולת ישראל מתחילה מזה שישראל הם ראשית והאור האלוקי מתגלה בכנס"י. העולם הוא בחינת כשהקדושה מתגלית בכלל העולם זוהי קדושה שמופיעה כתכלית התפשטות של הקדושה בכל המציאות. הגויים צריכים להכין כלים להופעת התכלית הזו. האנושות לא הצליחה להכין את הכלים הללו עד שלא היה ברירה והוכרחה גלות מצרים לבא בתור כור הברזל, שצירפה את צד האדם שבישראל. כנראה, המהלך של האבות היה מהלך שבעצם היו אמורים לקבל תורה כמשפחה או אומה ואז בעצמם האבות הם היו ביטוי לשיא שלמות תיקון האנושיות ועל בסיס מה שהם יכולים לתקן ברמה האנושית והתורה הייתה ניתנת כצד המיוחד האנושי. אבל אפילו האבות - מציאות שהאבות היו נתונים בה המאבקים המוסריים, היחס לחומר היה כל כך מסובך וכ"כ הייתה השפעה תרבותית מהתרבויות השונות שסבבו את האבות עד כדי כך שהיה צריך לשבור בעצם את כל המציאות האנושית בצורה כזו שכל התרבות האנושית צריכה לחטוף עשר מכות וגם ישראל יאבדו את השייכות לטבעים הרגילים ויצאו ממצרים שהם נהפכים מעקב עד ראש ליצירה חדשה. זה מסביר שאלה קשה בכוזרי שמסביר שיש מושג של השבחת הזן עד שהוא נעשה ראשית וזהו סגולת ישראל הוא אומר מבאר שיש עניין אלוקי שזורם מאדה"ר לכל הדורות ומזה נובע סגולת ישראל. אולם במ"א זה הכל חל בבת אחת נוצר עמ"י וסגולת ישראל. אפשר להסביר שצריכים שני מהלכים להבראות בעולם, הכנת הכלים הטבעיים בשביל שבהן יוכל לשרות העניין האלוקי. עד שנעשה לבריה חדשה, וצורתו החולית נתטשטשה לגמרי. והוחל גוי פעם אחת ע"י הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל - התבטלות מוחלטת, וישראל - שררה מוחלטת. נראה שדברי הרב משתלבים עם זה שיש שתי מערכות שדורשות תיקון - הצד האנושי וגם צריך להופיע אור א"ס מושלם.
יש משהו שהאבות מכילים את המגע של ישראל עם אוה"ע שעניינם היה לתקן את הצדדים הטבעיים החוליים. באורות הקודש מופיע ח"ב עמוד רצ"ט הרעיון הזה:
סעיפים ח,ט,וי דנים שלשתם בהבדל בין ישראל לעמים עד כמה זו יצירה שמדרגתם שונה מכל העמים או שעמ"י הם בצורה כזו שיש להם צדדים אנושיים ובהם יש את המעלה הישראלית. על זה יש את הכרעת הרב בסעיף ח' שהיה יכול להיות עולם בצורה אחת ונפילת האדם ביצ"מ היא זו שיצרה מחיצה של ברזל, יצרה את ההבדל שחודר לא רק את הצדדיים האלוקיים אלא את כל הצדדים האנושיים הישראליים. זה החידוש בסעיף ח. אחד הדברים שאינם מפורשים שם הוא, מה יהיה בסופו של דבר לעתיד? האם זה ברור שגם לעתיד ישאר הבדל מהותי בין ישראל לגויים, האם ההבדל יהיה בצורה כזו שכל צדדי ישראל הם ישראליים, או שנחזור לתכנון המקורי של העולם בגן עדן. אין על זה במפורש, אך סברת הלב אומרת שהחזרה תהיה למצב המקורי, ויהיה שיתוף גדול בצדדים שאפשר לשתף בין ישראל לגויים. דברים אלו נתייחס אליהם יותר בסעיפים יא ויב. אולי ישאר רק השם ישראל לעתיד כנגד הצדדים העליונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il