בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

"- - - במדבר סיני באהל מועד"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

התשנ"ב, התשנ"ט
2 דק' קריאה
זכה החומש הרביעי מחמשת חומשי התורה לשני שמות: ספר במדבר, וחומש הפקודים. ספר במדבר על שם פתיחתו "במדבר סיני" וספר הפקודים על העובדה המעניינת שהתורה לא פתחה במאורע החשוב שהיה בחודש הראשון של השנה השנית, חנוכת המשכן, אלא במאורע שהיה רק בחודש השני באותה שנה, הציווי האלקי שאו את ראש כל עדת בני ישראל.
יש אולי משמעות מיוחדת למילים "כל עדת" כי שרשה של המלה עדה הוא משרש "יעד" מגמה ומשימה משותפת, המאחדת את כלם והופכת אותם לחטיבה אחת מעין מה שנאמר במעמד הר סיני: "ויחן שם ישראל נגד ההר" והרגישו בזה חז"ל בקבעם שהיו "כאיש אחד בלב אחד", מצב אשר זיכה אותם להתגלות האלקית בבחינת "אתם ראיתם", שכל אחד ואחד מישראל מהפשוט ביותר עד למעולה ביותר, זכה לראות במחזה הגדול. ולבנו אומר לנו כי גם במעמד חנוכת המשכן של "וירא כל העם וירונו" - זכו לזה משום שהיה לב כלם שוה ומוכן לייעוד של "ושכנתי בתוכם" שהשכינה תשרה בלב כל אחד ואחד, על כן סיפרה התורה קודם על המפקד "שאו את ראש כל עדת בני ישראל", אשר ההכנה הנפשית שלהם, איפשרה את השראת בשכינה המתוארת אחר - כך.
(התשנ"ב)


"וידבר ה' אל משה במדבר סיני"
מעמד הר סיני, היו בו שני דברים מיוחדים: א. התגלות אלקית שמעולם לא היתה דוגמתה, לא התגלות ליחידים, לא התגלות במראה, בחלום, התגלות אלקית לעיני כל אחד ואחד תוך כדי שינויים בחושים, לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה. ב. כל כלל ישראל הפך להיות חטיבה אחת, עדה אחת - כאיש אחד ובלב אחד. אין לנו ספק שהאחד ניזון מן השני, כשכלם הם כאיש אחד ובלב אחד, מסוגלים כלם לראות את ההתגלות של האחד.
חטיבה אחת, עדה אחת, כאיש אחד ובלב אחד - ואעפ"כ: "שאו ראש כל עדת בני ישראל". - "כאיש אחד בלב אחד", והראש? המדריך והמפעיל? - כל אחד ואחד חייב לנצל את כשרונותיו לדברים שהוא מסוגל. אינו דומה חלקו של בצלאל בן אורי, לחלקו של אהליאב בן אחיסמך וחלקם של חכמי הלב, ביצירת המקום להשראת שכינתו של האחד, יצירתו של עם אחד בעל ייעוד אחד.
"עדת בני ישראל, - האין בתוך תוכם שלך מלים אלה קביעת ייעוד? "עדת" גוף בעל ייעוד! "ישראל" - "כי שרית עם אלקים ואנשים", לחיות חיים אנושיים = אלקיים, לבנות עולם במלכות שד-י! "בכל דרכיך דעהו" בכל דרכיך, במסחר בתעשיה ובמדע, דע - איהו: עליך לדאוג ששם שמים יתבלט בדרכי המסחר שלך, בתעשיה שאתה מקים, ובתחום המדע שאתה עוסק בו - זהו הייעוד שלנו ליצירת עדת בני ישראל.
(התשנ"ט)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il