בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • סנהדרין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

מסכת סנהדרין - דף י"ז.

בית דין הראוי לקבלת עדות

מח' הרמב"ן רס"ג אם קבלת עדות נפשות, צריך 3 או 23 דיינים; בירור דעת הרמב"ם, מח' נתיבות ש"ך; קושיית המנ"ח בסוגית עיר הנידחת ופלפול בסוגיא זו.

undefined

הרב חיים כץ

י"ח אייר תשס"ט
55 דק' צפיה
מקורות

-רמב"ן על התורה דברים פ"יז פס' ו
-סנהדרין [יז.] אמר ר' יוחנן אין מושיבין ...ורש"י שם
-סנהדרין [יז.] אמר רב יהודה אמר רב ... ורש"י שם
-חידושי הר"ן [יז:] ד"ה כל עיר שאין בה 2.
-מנח מצוות תסד קושיא על שיטת הרמב"ן מהגמ' סנהדרין [קיב.] מרבין להם בתי דינין
-רמב"ם הל' ע"ז פ"ד ה"ג
-רמב"ם הל' סנהדרין פ"יג ה"ז
-רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה ה"יח
-ש"ך בחו"מ סימן מו ס"ק ע
-נתיבות משפט סימן ג ס"ק ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il