בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

נופל וקם נופל וקם

גם כשישנם חטאים בעם ישראל זה לא מוחזק בעצם נפשותם, אלא כל החטאיםנדבקים להם מבחוץ.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

סיון תשס"ט
2 דק' קריאה
חז"ל אומרים שאם לא היו מתגלות במסע של עם ישראל לארץ חולשות ומעידות, היו אמורים להיכנס מיד לארץ הנבחרת אולם בעטיים של המעידות העניין התעכב וכתוצאה מכך נשארו במדבר על כל ההשלכות הקשות הנובעות מכך.
הפסוק ויהי בנסוע הארון מוקף 'נונין הפוכים', חז"ל דרשו שזה בא לרמז לנו שאין זה מקומו של הפסוק, אלא נכתב כאן כדי שלא להסמיך שלש פורעניות זו לזו, כלומר שלוש נקודות חולשה. הרעיון הגלום בזה הוא שגם כשישנם חטאים בעם ישראל זה לא מוחזק בעצם נפשותם, אלא כל החטאים נדבקים להם מבחוץ, אבל אין ישראל מוחזקים בעצמאותם ובנפשם בחטא.
לדורות אנו למדים מכאן, שבזמן שישראל בדרך המובילה בסופה לארץ, הם עלולים לחטוא ולירד ממדרגתם הרוחנית הגבוהה, ומה גם שנדבקו אליהם מנהגי העמים שעברו בתוכם. אם כן כיצד נהיה ראויים להיגאל? אלא שהתורה האלוקית, מבטיחה לנו שהגם שישנן מעידות וחולשות שנתלוו בדרכם, הכול הוא זמני ועם ישראל יחזור למצבו התקין - למה שצריך להיות. דבר זה נרמז ב'נונין ההפוכים', הרומזים שכשם שאות הפוכה אין זה מצבה הטבעי והדבר ישתנה ויחזור לקדמותו, כפי שדרשו חז"ל שלמרות שהמזמור של "אשרי" בנוי מפסוקים על פי סדר האלף בית, האות נון אינה מופיעה, משום שיש בה סימן למפלתם של ישראל בפסוק: "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל".
אולם, הגמרא אומרת שבארץ ישראל קראו את הפסוק בפיסוק אחר: נפלה, לא תוסיף עוד לנפול - קום בתולת ישראל!! כוחה של ארצנו היא להפיח רוח חיים גם במצב שבדרך הטבע לא נראה מוצא. במציאות שאנו נמצאים בתוכה, קשה לראות מוצא או פתרון למצב הלא נורמאלי שעמנו נמצא בתוכו. אולם כל מי שיש בו אמונה בתהליך גאולת ישראל, לא ייפול חלילה בייאוש, בחולשת הדעת או ברפיון הרוח, בגלל שלא רואים מוצא במהלך גאולת ישראל. השבת עם ישראל לארצו וכינון מדינתו בחלק ניכר מהארץ המובטחת, נוסך בליבו את הביטחון והתקווה לקראת עתיד טוב יותר. אנו כולנו נעבור את חבלי הגאולה והקשיים, ובסופו של דבר נזכה לראות בשיבת עמנו לכל מרחבי ארצנו, והשלטת ריבונותנו על כל חבלי ארצנו. ונזכה לראות שעמנו יתעורר לדעת ולהכיר את הייחודיות שיש בו, בכך שהוא העם הנבחר "אתה בחרתנו מכל העמים", ומוטלת עליו השליחות להיות לברית עם ולאור לגויים, להקרין מציון את אור האמונה האמיתית לכל אפסי ארץ. והלוואי שנזכה שזה יתקיים בקרוב בימינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il