בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • חסידות ועבודת ה'
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ציפורה בת דוד

30. כוונת הלב בעבודת ה'

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אדר התשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
"רחמנא - ליבא בעי" - לא די להקב"ה במעשים לבדם שיהיו מעשי מצווה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור, לכוון לעבודה האמיתית. הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף והוא המנהיג אותם, ואם הלב אינו מכוון את עצמו לעבודת ה', אין ערך למעשים שעושים שאר האיברים. ומקרא מפורש במשלי:
"תנה בני ליבך לי" - רחמנא ליבא בעי, "לב טהור ברא לי א-לוקים ורוח נכון חדש בקרבי". וכמו שאין מעלים על גבי המזבח אלא סולת נקיה מנופה ב13- נפות , שהיא נקיה לגמרי מכל פסולת, כך אי-אפשר להעלות על המזבח העליון אלא מעשים מובחרים, מחשבות טהורות מכל מיני סיגים, מכל מיני פניות.
והוא מה שאמר דוד המלך ע"ה: "צרופה אימרתך מאד ועבדך אהבה", כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צרופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף והוא מה שנאמר על התורה: "אמרות ה' אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל מזוקק שבעתיים". דברי תורה הם צרופים ומזוקקים, וכך צריכה להיות עבודת ה', טהורה ומזוקקת מכל פניה שלא לשמה.
ואמנם, מי שאינו אוהב ה' בכל ליבו, השאיפה הזו תהיה עליו לטרח ולמשא גדול מנשוא. הוא אומר: מי יכול לעמוד בזה? אנחנו בני אדם ילודי אשה, איך אפשר להגיע לזיקוק הלב ולצירוף המחשבה בשלמות?
אך אוהבי ה' בכל ליבם החפצים בעבודתו, שמחים להראות אהבתם לה' יתברך ולצרף את ליבם צירוף אחר צירוף, שיהיה ליבם טהור וזך מכל סיג, מכל מחשבה שלא לשמה, וכולו יהיה פונה בשלמות לעבודת ה'. כדברי חכמים: "עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם". כי כשאדם עושה המצוות לשם שמים, וכאשר הוא לומד תורה לשמה, הרי הוא מתעלה למדרגת התורה ומתעצם בה, הוא בטל אליה וכל מעלותיה ממלאות אותו. וכמו שאמרו חכמים בפרקי אבות: "כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה" וכו'.
ואיך יעלה על הדעת לעסוק בתורת ה' שלא לשמה, להשתמש בתורה למטרה נמוכה לשם עצמו, לתועלת עצמית גשמית, לשם כבוד וכדומה?
מאליו מובן שעל-מנת לרצות לטהר את הלב טהרה שלימה, ועל מנת להגיע לכך, צריכה להיעשות עבודה רוחנית גדולה, ע"י התבוננות עמוקה בגדולת עבודת ה', ע"י הכנה יסודית לפני עבודת ה'. להתבונן ולחשוב לפני כל מעשה מצווה ותלמוד תורה, מה הוא הולך לעשות, ולפני מי הוא הולך לעשות את המצווה. וגם להתבונן בחסרונות של הפניות החיצוניות והמחשבות הזרות, כמה הן נמוכות, כמה מקטינות הכוונות שלא לשמה את המעשים, את הלימוד. והתבוננות זו, ככל שתהיה עמוקה ויסודית יותר, היא תביא אותו לעבודת ה' בטהרה, בלב שלם.