ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ערכן החינוכי של הפגנות ;">

דף הבית ספריה אמונה יש שואלים ארץ ישראל Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשנ"ג

ערכן החינוכי של הפגנות


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

המגמה של ההפגנות למען שלמות הארץ, כפי שאני רואה אותה, היא בראש ובראשונה כלפי עצמנו. לאמר, להעמיק בינינו לבין עצמינו את היחס לארץ-ישראל. זה העיקר. תפקיד ההפגנות כלפי חוץ, כנגד הלחץ של מדינות העולם עלינו, וכנגד חולשת הממשלה הנלחצת מבחוץ, הוא חשוב, אבל עוד יותר חשוב מזה, התעצמות הכוחות הפנימיים בתוכינו לאהבת ארץ-ישראל.
המאבק שלנו על ארץ-ישראל הוא עמוק וארוך, ופרק זה שבו אנו נמצאים, הוא אחד מיני רבים בדרך הגאולה, בדרך חזרתנו הביתה, בדרך חזרתנו לעצמאותנו הרוחנית, אשר אינה אפשרית אלא בארץ-ישראל. מאז חורבן הבית השני, עם ישראל בגולה, ובעצם, רוב עם ישראל נמצא בגולה, כבר מאז חורבן בית ראשון. מאז עברו כאלפיים וחמש מאות שנה. אף-על-פי שעם ישראל מעולם לא פסק מלחלום לשוב לארץ-ישראל, והתקוה לשוב לארץ קננה בכל לב יהודי, אבל השאיפה היתה מופשטת, הכיסופים היו רוחניים, תאורתיים. קשר חי לארץ-ישראל לא היה. כעת, צריך לבנות מחדש את הקשר המציאותי, הממשי, לארץ-ישראל, לחשוף מהמעמקים את הטבע הבריא של הקשר שבין עם ישראל לארצו. חסרון הבריאות הזו, הוא שורש הבעיה. הטבע נתעוות, הרגשות כהו, ההכרות הוחשכו. נגנזה ההכרה של הערך המיוחד של אדמת הקודש הזו לנו. נתעלמה מאיתנו הידיעה כמה חשוב אוירה של ארץ-ישראל לרוחנו ולאמונתנו. נתארכה הגלות, ונוצר נתק בין ישראל לארצו; נתק כל-כך גדול, עד שכמעט נוצר סיכון שמא חס-ושלום תדעך גחלת התקוה ותאבד האפשרות לשוב.
והנה, דוקא מתוך תחושת הסכנה פן יהיה מאוחר, באה ההתעוררות, והזיק הפנימי החל לבעור. והדרך ארוכה ארוכה ומלאת מכשולים. האש הפנימית שהחלה לבעור, עדיין לא התפשטה בכל הלב הישראלי. זוהי המגמה העקרית שלנו היום: לחזור לבריאותינו הלאומית הרוחנית, לחזור לקשר הטבעי שלנו, לארץ חיינו.
להפגנות למען שלמות הארץ יש תפקיד חינוכי ערכי, והערך החינוכי הוא גם העיקר. אמנם, אנו מקוים ומאמינים שההפגנות למען ארץ-ישראל ישיגו גם תוצאות מעשיות מיידיות. הממשלה תווכח בעוצמת הציבור המתנגד לויתורים, ותהיה חייבת להתחשב בו. גם מדינות אחרות המעורבות בענינים אלו, יבינו שאי-אפשר להתעלם מעמדתו הנחרצת של ציבור גדול כל-כך בישראל.
אך המעלה העיקרית שיש להפגנות, היא מעבר להישגים המידיים. אין כאן רק ביטוי פוליטי. יש כאן ביטוי של מאויים פנימיים, ושל אמונה עמוקה. על-ידי ההפגנות מתחדשת הבריאוּת הטבעית של ישראל לאהבה את ארצו; מתגבר הרצון להכיר את ערכה של הארץ ואת מעלותיה. והקב"ה מבין ומאזין, מביט ומקשיב, לקול זעקתינו, ומקבל ברחמים וברצון את קריאתינו, וגואלינו.


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב