ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מתיחות במפרץ הפרסי ;">

דף הבית ספריה אמונה יש שואלים שונות Bookmark and Share This Shiur in English
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

שבט תשס"ג

מתיחות במפרץ הפרסי


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

המתיחות במפרץ הפרסי גורמת לדאגה פן שוב ישוגרו טילים מעירק, ושמא יהיו אלה טילים נושאי נשק כימי וביולוגי. אמנם דעתם של המומחים שסכנות אלו הן בסבירות נמוכה מאד, אבל התקשורת מצאה כאן מקום להתגדר ולהגביר את המתיחות, כי הרי זה מעלה את הרייטינג, ומה חשוב יותר מאשר להעלות את הרייטינג.

אולם צריך לדעת שגם דאגות כשלעצמן הן מזיקות, אפילו אם הן לא מתממשות. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל אמר שכמו שהרהורי עבירה קשים מעבירה, כך הפחד והדאגה מצרות קשה יותר מהצרות עצמן. ההשפעה הנפשית הקשה שיש לפחדים, חמורה מהצרה עצמה. לכן יש להיזהר מלהיכנס לפחד ולדאגה. אמנם צריך לנקוט בכל האמצעים לקדם כל סכנה ולנקוט באמצעי זהירות, אבל לא לפחד. זהירות כן, פחד לא. הפחד מביא את הצרה, כאמור "אשר יגורתי בא לי". לעומת זה הבוטח בה', חסד יסובבנו, והוא מוצל מהצרה.
אולם מאחר שאני מניח שדברי אלה יהיו נשמעים רק למעטים, ולעומת זאת רבים ימשיכו להיגרר אחר התקשורת המנפחת את הדמיון ומפתחת את הפחדים, על כן אני בא לחפש את המעלות הטמונות באווירת המתיחות שנוצרה בציבור. שהרי כל מצב בעולם, טמון בו יסוד חיובי שבגללו המצב הזה קיים.

נתבונן מה עושה הציבור לנוכח המתיחות הזו. יש כאלה שקונים לעצמם כרטיסים לנסוע לחו"ל עד יעבור זעם.
ישנם אחרים האומרים שאין אפשרות לפתור את כל הבעיות אבל לפחות צריך לעשות מה שאפשר פה בארץ.
ויש כאלה שמתיחות זו מעוררת אצלם הרהורי תשובה, האינטואיציה היהודית הפנימית מדריכה אותם לשוב אל אביהם שבשמים. ואין זה פלא. חכמינו ז"ל אמרו שגדולה הסרת הטבעת שהסיר אחשורוש מעל ידו ונתן להמן יותר מארבעים ושמונה נביאים ונביאות שעמדו לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטב. הפחד מפני הגזרה של המן הרשע עורר את ישראל בתשובה.
כן הדבר גם היום. איני יודע אם זו כוונת התקשורת, ליצור פאניקה על-מנת לעורר את ישראל בתשובה, אבל נראה לי שזו על כל פנים תהיה אחת התוצאות של המתיחות הזו.
זו הנקודה החיובית שישנה במתיחות הזו, מפני סכנת הטילים מעיראק, שיש אנשים שהיא מעוררת אותם לתשובה.
אנו תפילה לריבונו של עולם אלוקי ישראל שישיבנו אליו ברחמים ובמהרה ולא על-ידי ייסורים, ויגאלנו גאולה שלמה בקרוב.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il