בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא בתרא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רוברט חי בן מרים

פתיחה למסכת בבא בתרא

חייוב בניית כותל משום היזק ראיה

מחלוקת ראשונים האם תק"ח בחלוקת חצר ובשכנים לעשות כותל, או שתקנת חכמים היא שאסור להזיק בריה וצריך למנוע את ההיזק. נ"מ למעשה במסר דברים.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ב' חשוון התש"ע
56 דק' צפיה
מקורות לשיעור:

תוס' ב"ב ע"א ד"ה "בגוויל זה נותן וכו'".
נ"י דף א' ד"ה "הכל כמנהג המדינה אם יש מנהג וכו'" ובדברי הרא"ה שם.
רא"ש סי' ב' וסי' ה'.
שו"ע ח"מ סי' קנ"ז סע' ד' ברמ"ה "ואם נהגו במחיצה קלה וכו'", ובט"ז שם ובנתיבות שם ס"ק ג'.
הגר"א שם.
רש"ש דף ב' ד"ה הראשון שם.
רשב"א דף ב' ד"ה "בלבנים זה נותן וכו' אבל במקום שנהגו כולם שלא להקפיד וכו' עוד יש מרבותא ז"ל שפירשו וכו'"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il