ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש

"ואת ארצי חִלֵקו"

מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
"ואת ארצי חִלֵקו" זועק הנביא יואל (ד ; ב), והזעקה הזאת מהדהדת כעת בכל נוראותה. את ארץ-ישראל, ארץ ד', ארץ הקודש, חילֵקו. את התחושה הקשה הזו, חזר וביטא הרבי מגור זצ"ל, אביו של הרבי הקודם זצ"ל. בשעה שהתעורר הדיון, לפני חמישים וחמש שנים על חלוקת ארץ-ישראל, אמר הרבי מגור את הביטוי הזה, שהוא חושש מפני דברי הנבואה - "ואת ארצי חִלֵקו", ודבריו זעזעו את כל השומעים. איש בריתו הגאון רבי מנחם זמבא הי"ד, דיבר אף הוא באותו מעמד, ב"כנסייה הגדולה" של "אגודת-ישראל", ואמר, כי רק מי שלא איכפת לו משלמות התורה, לא איכפת לו משלמות הארץ, ושכשם שספר התורה צריך להיות שלם, ואם חסרה אות אחת הוא אינו כשר, כך אם חסר רגב אחד מארץ-ישראל, חסרה קדושת ארץ-ישראל, ועל-כן אי-אפשר בשום פנים להסכים חס-ושלום לאיזה ויתור.
את דברי הנבואה של יואל - "ואת ארצי חִלֵקו" הזכיר גם מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לפני מלחמת ששת-הימים, ואמר: "'ואת ארצי חִלֵקו!' - איפה חברון שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה שכם שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר-הירדן שלנו?!". וכעת, הננו מרגישים את עצמנו, שקורעים את קישורנו לארץ, שקוטעים את איברינו חס-ושלום, את ארץ חיינו רוצים לחלק חס-ושלום לנגד עינינו! אך לנגד עינינו עומדים דברי התורה - "לא בצדקתך וביֹשר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברִשעת הגוים האלה ד' אלקיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע ד' לאבֹתיך לאברהם ליצחק וליעקב. וידעת כי לא בצדקתך ד' אלקיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם קשה עֹרף אתה" (דברים ט ; ה-ו).
ועינינו אל ד' אלקינו, שברוב חסדו ואהבתו את אבותינו ואותנו, יושיענו מעצות מעוותות שכאלה, וישמור בידינו את ארצנו. "עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטֹאתינו למען שמך. למה יאמרו הגוים איֶה אלקיהם, יוָדע בגויִם לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. והשֵב לשכנינו שִבעתים אֶל חיקם חרפתם אשר חרפוך ד'. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדֹר ודֹר נספר תהלתך" (תהלים עט).
עוד בנושא ארץ ישראל

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il