בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ענינו של ראש השנה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

ערב ראש-השנה ה'תשנ"ד

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשנ"ד
2 דק' קריאה
על אף המצב המיוחד שבו אנו נמצאים בימים האחרונים, על אף קצב האירועים המדאיג אשר מדיר שינה מעיני רבים וטובים, הנה היום ערב ראש-השנה, ועם פנות היום וכניסת ליל התקדש חג, נשבות מכל מלאכה ונתרכז בעבודת היום, יום הדין האמיתי, אשר בתפילותיו אנו מזכירים: "היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים", "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום".
נתרכז בעניינו של יום, מתוך הכרה עמוקה, כי לראש-השנה משמעות ישירה על המאורעות הציבוריים והפרטיים, כמאמרנו בתפילת היום: "ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע. ובריות בו יפקדו. מי לא נפקד כהיום הזה. כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצעדי גבר". גם תהליכים שהתחילו כבר, ומתגלגלים ונמצאים באמצע מהלכם, גם הם נידונים מחדש ביום הזה. אנו באים לראש-השנה מלאי אמונה וביטחון בד' אלקינו, שידון אותנו לטובה. כדברי הירושלמי במסכת ראש-השנה (א ; ג) על הפסוק (דברים ד ; ז) "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרֹבים אליו כד' אלקינו בכל קראנו אליו" - "אי זו אומה כאומה הזאת? בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים, ומגדל זקנו, שאינו יודע היאך דינו יוצא. אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים, ומגלחים זקנם, ואוכלין ושותין ושמחים, יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים". אנו בטוחים שמכל המאורעות האחרונים יצא אך טוב, וגאולת ישראל תקבל תאוצה מחודשת, גדולה יותר, כי ד' דיבר טוב על ישראל. ביטחון זה נותן לנו כח לעשות את כל המאמצים על-מנת שיתגלגלו הדברים לטובה.
בראש-השנה נתפלל על כל ישראל, גם על הרחוקים מתורה ומצוות, אשר נסעו לבלות את יום-הדין בחוף אילת, או בקפריסין וביוון. נתפלל על כולם, שהרי כל ישראל ערבין זה לזה. נתפלל שהקב"ה ידוּן לטובה את כל ישראל, שישיב את כולנו בתשובה שלמה, וכפי שאנו מבקשים בתפילות הימים הנוראים: "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". נתפלל על הגאולה השלמה, שתהיה ברחמים ובמהרה, על בנין בית-המקדש, על ירושלים, על כל ארץ-ישראל, שנשוב אליה ושהיא תשוב אלינו. ומתוך כל זה, נתפלל על השלום בתוך ישראל, כי מתוך התעלות למטרות הנעלות-המשותפות, תתאחד האומה באמת, ואז נזכה בעז"ה ל"ונתתי שלום בארץ" (ויקרא כו ; ו). לאחר ראש-השנה, נתחיל גם לפעול למילוי התפילות. נגבש את הכוחות הבונים, ובכוחות מאוחדים, בעז"ה נעשה ונצליח, לשלמות התורה, לשלמות הארץ ולשלמות העם.
נכתב ונחתם כולנו לטובה בספרן של צדיקים גמורים, "ועמך כֻלם צדיקים לעולם יירשו אָרץ" (ישעיה ס ; כא).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il