בית המדרש

  • ארץ ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

מדינה לחוד וממשלה לחוד

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ח' באלול ה'תשנ"ד
2 דק' קריאה
לא פעם פונים אל הדתיים הלאומיים בשאלה, האם גם היום כשיש ממשלה כזאת בישראל, היחס שלכם למדינה לא השתנה? האם היום אתם רואים במדינה ערך מקודש, כאשר הממשלה של המדינה פונה עורף לא רק לתורה ולכל הערכים המקודשים לאומה מדור דור, אלא גם מוותרת מרצון על חלקי ארץ-ישראל ומוותרת על השליטה המלאה בירושלים? והתשובה שמשיבים הדתיים הלאומיים היא, שיש לחלק בין היחס למדינה ובין היחס לממשלה. הממשלה הזאת מועלת בשליחותה. הממשלה פועלת בניגוד לרצון הציבור. היא נבחרה במרמה ובהטעיה, היא נוהגת בניגוד להבטחות שהבטיחה לבוחרים בערב הבחירות. הממשלה מחזיקה מעמד, מפני שהדמוקרטיה מעווּתת והיא מאפשרת לנבחרים לשלוט בבוחריהם בניגוד לרצונם.
על-כן אנו אומרים לממשלה: שליח שעושה בניגוד לרצונו של משלחו, בטלה שליחותו, והאחריות נופלת על השליח ולא על המשלח. הממשלה היא שליחה של הציבור, וכאשר היא נוהגת בניגוד לרצונו של הציבור, היא מאבדת את זכות קיומה ואין לה כח לפעול. ממשלה בישראל שהרוב שלה בנוי על קולות של ערבים ובעזרתם היא מחליטה בשאלות גורליות לעם ישראל ולארץ-ישראל, אינה ממשלה של ישראל.
ואולם אין היחס לממשלה קשור ביחס למדינה. ממשלה באה וממשלה עוברת, והמדינה ממשיכה. ערכה של המדינה אינו תלוי בממשלה המקרית, החולפת. על-ידי תקומת מדינת-ישראל הורם קרנו של עם ישראל, וכאשר מורם קרנו של עם ישראל, מתקדש שם שמים. "מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם" (ברכות ג.). הגלות היא חילול ד', וכאשר מתבטלת הגלות, מתבטל חילול ד'. כעת, עם קום מדינת-ישראל, הסתלקה חרפת הגלות. כעת כל יהודי נרדף בעולם, יכול לחזור הביתה, לארץ-ישראל. ארץ-ישראל הולכת ומקבצת את עם ישראל מכל הארצות. אמנם קשה יום קיבוץ גלויות, אבל גדול יום קיבוץ גלויות, והוא מתאפשר על-ידי הקמתה של מדינת-ישראל ופתיחת שערי ארץ-ישראל בפני כל יהודי. ארץ-ישראל מקודשת מכל הארצות, וההתקבצות של עם ישראל לארץ-ישראל פועלת על עם ישראל לטובה.
"אוירא דארץ-ישראל מחכים" (בבא בתרא קנח:), אווירהּ טהור, אווירהּ קדוש, ומשפיע על היושבים בארץ לטובה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במכירים במעלתה של ארץ-ישראל, והציבור המאמין הולך ומתגבר בכמות ובאיכות. לימוד התורה הולך ומתפשט באופן שלא היה כמותו, ובודאי לאווירהּ המחכים והמקדש של ארץ-ישראל יש בזה חלק מרכזי. במדינת-ישראל גם הרחוקים מתורה ניצלים מנישואי תערובת, שמכלים את העם היהודי בגולה. יש מה לתקן במדינה, אבל עצם קיומה לעומת המצב בגלות, הוא קידוש ד'. זה המצב מבחינה עובדתית. ואם מצרפים לזה את ההכרה שזה שלב בגאולה השלמה ורואים גם את העתיד שיתפתח מזה, אזי בודאי יודעים אנו מה גדול הערך של השלב הזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il