בית המדרש

  • שונות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ורד מעינה בת יהודית עדנה

יום תפילה

בעקבות התגברות הפיגועים ושיאם בפיגועים הנוראים בקו 5 ובצומת בית-ליד.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשנ"ה
2 דק' קריאה
רבותינו שבארץ-ישראל קבעו את היום הזה, ערב ראש-חודש אדר-א', ליום התכנסות ותפילה. איחוד הרבנים למען ארץ-ישראל קורא לתפילה בשל התגברות הטרור ובשל הפגיעה בבניינה היהודי של ירושלים רבתי. הרבנות הראשית קוראת ליום תפילה בלי לציין סיבה מסויימת, ויש גם אחרים שקוראים ליום תפילה.
בהקשר זה מתאים להביא כאן את דברי בעל אור-החיים הקדוש לפרשת שמות. נאמר בתורה (שמות ב ; כג): "ויֵאנחו בני ישראל מן העבֹדה ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים מן העבֹדה". אומר בעל אור-החיים: הם לא צעקו אל ד' שיושיעם, אלא צעקו מן הצער, כאדם שצועק מכאבו. והכתוב מודיע בפסוק הבא, כי אותה צעקה עלתה לפני ד' - "ויזכֹר אלקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב". אלה דברי אור החיים. הם צעקו והיו ביניהם כאלה שלא ידעו אל מי לפנות בתפילה. והיו כאלה שידעו אל מי לפנות, אבל לא ידעו מה לבקש, האם לבקש על זירוז הגאולה, או לבקש על הקלת עול הגלות, ולכן זעקו סתם מכאב, והקב"ה שמע את הזעקה, וגאל את ישראל.
גם היום, רבים מן הזועקים, אינם יודעים מה לבקש, ויש לדאבוננו שאפילו אינם יודעים אל מי לפנות. הם זועקים מהקושי של הטרור, מהתחושה של אין אונים, ומהרגשה שאין מה לעשות נגד מתאבדים. ויש שיודעים אל מי לפנות, אבל לא יודעים מה לבקש. האם שייפסק הטרור ויימשך תהליך השלום, או שייפסק תהליך "השלום" כביכול, שיהיה מהפך, שייפסקו הויתורים והנסיגות, ושעם ישראל יבסס את אחיזתו ברחבי ארץ-ישראל השלמה ויהדוף את הטרור בחוזקה עד למִגורו. לא יודעים מה לבקש וזועקים ונאנחים. נקווה שגם הפעם תעלה שוועתנו לפני האלקים והוא יגאלנו גאולה שלמה בקרוב. ויזכור ברית אבות וחסדי אבות ויביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.
באותו מקום אומר בעל אור-החיים עוד, כי אחת התפילות המתקבלות היא תפילה מתוך צרה, כמו שכתוב (תהלים קיח ; ה): "מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה". וזה מה שנאמר - "ותעל שוְעתם אל האלקים מן העבֹדה" - הצעקה היתה מתוך הצרה, ועל-כן התפילה התקבלה.
ויש שהצרה באה כי הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, והוא מעכב את הטובה מלבוא עד שהצדיקים יתפללו. אמרו חכמים (יבמות סד.): "אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו - אברהם ושרה יצחק ורבקה ויעקב ורחל - עקורים? מפני שהקב"ה מתאוה לתפִלתן של צדיקים".
וכן היה בבריאת העולם: הדשאים שנבראו ביום השלישי לבריאת העולם לא צמחו מעל פני הקרקע, עד שבא אדם הראשון וביקש רחמים וירדו גשמים וצמחו, ללמד שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים. לפי זה אפשר להסביר את הסתירה בפסוקים: ביום השלישי נאמר (בראשית א ; יא): "תדשא הארץ דשא" ולעומת זה אחר-כך נאמר (בראשית ב ; ה): "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ", והרי כבר ביום השלישי הוציאה הארץ דשא. אלא שעמדו הדשאים על פתח הארץ והמתינו לתפילתו של אדם הראשון, שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים (חולין ס:).
אנחנו נצעק ונתפלל היום שהקב"ה יגאלנו גאולה שלמה בקרוב, שיתן לנו כח למגר את הטרור, ליישב את ארץ-ישראל בכל מרחביה ביישובים יהודיים, ובעיקר בירושלים עיר הקודש ובכל מרחביה וסביבותיה. וביודענו ששורש כל הצרות הוא המשבר הרוחני, נתפלל אל ד': "השיבנו ד' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". נתפלל שד' יעמיד לנו מנהיגים ושופטים אנשי חיל, אנשי אמת, יראי אלקים, שונאי בצע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il