ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש ספריה ארץ ישראל

כוונת המרגלים

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
מתחילת הליכתם הלכו המרגלים בעצה רעה, כך אומרים חכמים (סוטה לה.). וכוונתם, שלא תחשוב שהמרגלים הלכו מתוך רצון טוב, ורק כאשר באו לארץ וראו את המצב, הם נבהלו מפחד יושבי הארץ ושבו והוציאו דיבה רעה על הארץ. אלא מתחילת הליכתם הלכו בעצה רעה. "וישֻבו מִתור הארץ. וילכו ויבֹאו אל משה וגו'" (במדבר יג ; כה-כו), למה נאמר "וילכו ויבֹאו", אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר-יוחי: מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעה. הווי אומר, כל הליכתן היתה על-מנת לשוב ולהוציא דיבה על הארץ.
והדבר תמוה, שכן חכמים אמרו (במדבר-רבה טז ; ה) על הפסוק "כֻּלם אנשים ראשי בני ישראל המה", שבכל מקום שנאמר "אנשים" הכוונה לצדיקים. איך אפשר אפוא ליישב שני מאמרי חז"ל אלו, גם שהיו צדיקים וגם שמתחילה התכוונו לרעה? כנראה שבאופן כללי היו צדיקים, ורק בענין הכניסה לארץ-ישראל לא היו צדיקים. הם מאסו בארץ-ישראל כדברי הפסוק בתהלים (קו ; כד) "וימאסו בארץ חמדה". הם היו מן צדיקים כאלה שמאסו בארץ-ישראל, וכבר מתחילת הליכתם הלכו בעצה רעה.
מדברי חכמים למדנו שהכל תלוי בגישה ההתחלתית, ואילו המרגלים היו הולכים מתוך רצון טוב, מתוך אהבת הארץ ותשוקה להיכנס אליה, הכל היה נראה בעיניהם אחרת. הם היו רואים את מעלותיה של ארץ-ישראל ומוצאים את הדרכים להתגבר על המכשולים ולכבוש את הארץ. הם היו רואים שהקב"ה מלווה אותם בשליחותם, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (סוטה לה.): "אמר הקב"ה: אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה" אני חשבתיה לטובה - שכל מקום שהגיעו אליו, מת שם אדם חשוב שלהם, כדי שיהיו טרודים באבלם ולא יחקרו בענין המרגלים. והם חשבו לרעה ואמרו, "ארץ אוכלת יושביה" היא. במקום לראות בזה יד ד' שעוזרת להם בשליחותם ושומרת עליהם, ומכאן סימן לכל העזרה האלקית בכיבוש הארץ, הם פירשו את המציאות לרעה.
אכן הכל תלוי בגישה הראשונית. וכך גם היום ביחס לארץ-ישראל, באהבת הארץ או ח"ו מאיסה בה, בזה תלוי איך רואים את המציאות. אוהבי הארץ אומרים "עלֹה נעלה וירשנו אֹתה", והמואסים בארץ נותנים קולם בבכי ואומרים, למה ד' מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב.
התיקון של חטא המרגלים צריך להיות מהשורש: שינוי היחס לארץ-ישראל; להרבות באהבת הארץ, בהכרת מעלותיה, בקדושתה; להעמיק את הקשר לארץ-ישראל, להידבק בה, בארץ ד', ארץ חמדה, ארץ האבות, ארץ הנבואה, ארץ הקודש.
וכה דברי מרן הרב קוק זצ"ל באגרות-הראי"ה אגרת צו: "יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם, בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ-ישראל, את ערכה וחכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, בתשובת המשקל: להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. והלואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן, מצדנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה, ורוח-הקודש המתנוסס בקרבה וכו'. האור והעדן של הקדושה, הנמצא בארץ-ישראל לתלמידי-חכמים מבקשי ד', איננו נמצא כלל בחוץ-לארץ. ואנכי הנני בזה יודע ועד, כפי קטני". הרי תיקון חטא המרגלים בתשובת המשקל הוא לספֵּר בשבחה של ארץ-ישראל.
עוד בנושא ארץ ישראל
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il