ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש ארץ ישראל

ביטול "הסכם אוסלו"

דברים שנאמרו ביום חתימת "ההסכם".
מוקדש לרפואת
ורד מעינה בת יהודית עדנה
לחץ להקדשת שיעור זה
גדולי התורה, רבני ישראל, כבר קבעו שאסור לחתום על "הסכם אוסלו ב'", כיון שהוא מנוגד לתורה משלוש סיבות:
א) אנו מצווים שארץ-ישראל תהיה תחת שילטון ישראל ואסור על-כן למסור חלקים מארץ-ישראל לשלטון זר.
ב) יש איסור תורה של "לא תעמֹד על דם רעך" (ויקרא יט ; טז), והסכם זה יש בו סכנת נפשות לישראל.
ג) שליח אינו יכול לפעול בניגוד לדעת המשלח, והעם לא נתן לממשלת מיעוט זו סמכות להחליט בנושאים מהותיים ויסודיים אלה הקובעים את גורלו.
וכלל תורני ידוע, שכל הסכם שנעשה בניגוד לתורה אינו חל. על זה נאמר "אי עביד לא מהני" (תמורה ד:). על-כן טכס החתימה על "הסכם אוסלו ב"' שעומד להערך היום בוושינגטון, אין לו כל ערך משפטי-הלכתי, והרי הוא בטל ומבוטל מעיקרא, ככל מעשה אדם, שהוא משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, וכרוח נושבת וכחלום יעוף. ודבר אלֹקינו מלך עולם חי וקיים יקום לעולם (בראשית טו ; יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת". והננו אומרים לפני ד' אלקינו שכל ההסכם הזה לא על דעתנו ולא בהסכמתנו. אנחנו נאמנים לדבר ד'.
אף-על-פי שאין תוקף הלכתי או משמעות הלכתית לחתימה על הסכם אוסלו, בכל זאת היא אסורה באיסור תורה, וכיון שהיא נעשית בפרהסיה שאין גדולה הימנה, הרי יש בזה חילול ד' בפרהסיה, שכביכול יש הסכמה לסגת משאיפת ישראל לגאולה שלמה ומקיום מצות-ד', השקולה כנגד כל התורה כולה. עצם קיומה של ממשלת-מיעוט יש בה חילול ד' נורא, ועבירה גוררת עבירה, ובחתימה על הסכם אוסלו, חילול ד' הוא כפול. ובחילול ד' הכלל הוא (אבות ד ; ד, קידושין מ.), ש"אין מקיפין בחילול ד'", ו"אחד שוגג ואחד מזיד בחילול ד'". ובהכרזתנו אנו שכל הסכם זה מנוגד לדעתנו ולדעת מקהלות רבבות עם ישראל הנאמנים לד' ולתורתו, הננו ממעטים את החילול ד', ומוסיפים קידוש ד'.
הננו חדורי אמונה שהתנפצות חלום ה"שלום" המדומה הזה, תביא להתעוררות גדולה של אמונה, למהפכה רוחנית חיובית ואורות התשובה יאירו על כל עם ישראל. ועל זה הננו מתפללים בימי תשובה אלו: "השיבנו ד' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם"; "ומחה והעבר פשעינו וחטֹאתינו מנגד עיניך, כאמור: אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכֹר. וטהר לבנו לעבדך באמת כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור ומבלעדך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה". חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלֹקינו וד' יעשה הטוב בעיניו.
עוד בנושא ארץ ישראל
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il