ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"עולם הפוך אני רואה" ;">

דף הבית בית מדרש מדורים קוממיות הרה"ג זלמן מלמד Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

טבת תש"ע

"עולם הפוך אני רואה"


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

"הוי האומרים לטוב רע ולרע טוב". מרחמים על האכזרים ומתאכזרים לרחמנים. לחולשות קוראים גבורה, ולמפלגת נסיגות קוראים 'קדימה'. להסכמים המרחיקים את השלום קוראים הסכמי שלום ולעומדים עמידה איתנה שהיא תביא את השקט, הביטחון והשלום, קוראים מחרחרי מלחמה, סרבני שלום. כבר אמר ישעיהו הנביא שיש תופעה כזו "הוי האומרים לטוב רע ולרע טוב, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר", "הוי חכמים בעיניהם... מצדיקי רשע... וצדקת צדיקים יסירו ממנו" (ישעיהו ה' כ').
מאז הסכמי אוסלו, הסכמי "השלום" כביכול, גברה השנאה בין העמים, התרבו המלחמות, גבר הטרור והתרבו ההרוגים והנתק בין העמים מתרחב וכל זה בעטיפה של הסכמי "שלום".
לשומרי התורה קוראים - חשוכים, לעוזבי תורה - נאורים, "שמים חושך לאור ואור לחושך". ו"חושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל", היוונים אמרו על חכמת יוון שהיא אור ועל חכמת ישראל להפך. למתירנות, לפריצות, להריסת קדושת המשפחה קוראים קידמה, ואילו לנאמנות, לצניעות, ליושר וטהרה - פיגור. "אומרים לטוב רע ולרע טוב".
עלינו לומר במפורש. הגירוש והחורבן של גוש קטיף היה מעשה שלא יעשה. זה היה מעשה נבלה שנעשה ברשעות עטופה בסגנון של התחשבות ורגישות כביכול. גם לשם מטרה נעלה, כביכול, לא מקדשים אמצעים פסולים מרושעים. לא פוגעים פגיעה כה גסה באלפי משפחות, בישובים שלמים.
מי שלא הבין זאת מראש, מי שלא הבין כמה חמור היה הגירוש והחורבן, הבין זאת לאחר מעשה, כאשר ראה את היחס המחפיר למגורשים.על כן עלינו לקרוא בקול גדול וברור ולומר, גירוש יהודים מישובים בארץ ישראל הוא מעשה בלתי חוקי ובלתי מוסרי בעליל, אין עילה שתצדיק מעשה כזה, ואסור לעשותו בשום אופן. כל העטיפות של שמירת האחדות כביכול עטיפות שקר הן . הגירוש הוא שקורע את העם, ואילו ההתנגדות לגירוש מונעת את הקרע. המעורבות של הצבא בנושאים פוליטיים שהצבור חלוק בהם היא שפוגעת בלכידות של הצבא, ולא המסרבים להשתתף בפעולות בלתי מוסריות אלו.
רק עמידה על אמת זו תחזיר את הצבא לתפקידו, ותחזיר את הלכידות בו. רק כאשר הצבא יתרכז בתפקידו בהגנה על העם והארץ תחזור האחדות, ולא כאשר הצבא יהיה שליח לעשות מעשים הקורעים את הצבור לגזרים.
אם אנחנו נזקוף את קומתנו, ולא נהיה כחגבים בעינינו, מה שגורם שכך אנו נראים גם בעיניהם, אלא נאבק על האמת שלנו, על אמונתנו, יבינו גם החולקים עלינו שטעו ביחסם אלינו. ואם אין בידינו עדין לשכנע את כל הצבור בצידקת עמדתנו, לפחות לא נהיה שותפים לדריסת הצבור שלנו, לא נהיה שותפים לפשע של גירוש אחים מבתיהם. זה המינימום שעלינו לעמוד עליו. ואם נעמוד על זה, אם עמדתנו תהיה איתנה, לא יחזרו המעשים הנוראים שהיו בגירוש וחורבן גוש קטיף.
דווקא אז יחזור השלום בתוך ישראל לאיתנו.
______________________________
מתוך העלון השבועי של תנועת קוממיות, www.komemiut.org
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il