בית המדרש

  • מדורים
  • בימה תורנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנן בן שלומית

יום ירושלים - למרות הנסיגות?

השנה נציין מ"ג לשחרור ירושלים, יהודה והשומרון. ולצד ההודיה הגדולה לה', מקננת בליבנו אכזבה רבה - על חוסר ההכרה הלאומית בגדולת מתנת ה' לנו, שהחלה כבר במסירת מפתחות הר-הבית, בנסיגה מסיני, הסכמי אוסלו, הגירוש מחבל קטיף והדיבורים על חלוקה מחודשת של ירושלים, חלילה. ועולה השאלה - האם בעקבות כל אלה יש לציין בימינו את יום ירושלים בצורה שונה?

undefined

רבנים שונים

אייר תש"ע
4 דק' קריאה
השנה נציין מ"ג לשחרור ירושלים, יהודה והשומרון. ולצד ההודיה הגדולה לה', מקננת בליבנו אכזבה רבה - על חוסר ההכרה הלאומית בגדולת מתנת ה' לנו, שהחלה כבר במסירת מפתחות הר-הבית, בנסיגה מסיני, הסכמי אוסלו, הגירוש מחבל קטיף והדיבורים על חלוקה מחודשת של ירושלים, חלילה. ועולה השאלה - האם בעקבות כל אלה יש לציין בימינו את יום ירושלים בצורה שונה?


ירושלים של מטה וירושלים של מעלה
הרב חיים דרוקמן שליט"א - ראש ישיבת אור עציון
אין ספק שצריך לחגוג את יום ירושלים, כי זהו היום שבו זכינו בחלקים רבים מארץ-ישראל וירושלים בראשם.
נסביר, כי נפסק להלכה שהרואה את ירושלים בחורבנה חייב לקרוע קריעה (או"ח תקס"א). מה הכוונה בחורבנה? אומר הבית יוסף כי כשיש שלטון של גויים על ירושלים, נחשב הדבר כאילו היא בחורבנה. נשים-לב לדברי הבית יוסף: גם אם ירושלים בנויה לתפארת, אם אין עליה שלטון יהודי נחשב הדבר כחורבן. עולה מכך שתחת השלטון הירדני ירושלים הייתה בחורבנה, ולא רק בגלל שלא היו בה יהודים באותה תקופה והירדנים החריבו את בתי הכנסת ואת הקברים בהר הזיתים, אלא עצם העובדה שגויים שולטים בירושלים, יוצרת מצב שבו "עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה", ואם בניה שולטים בה, גם אם הם לא שלמים בתכלית השלמות, עדיין אלו הם בניה והיא נחשבת כבנויה.
במלחמת ששת הימים זכינו בבניין מחודש של ירושלים, ואיך אפשר שלא לשמוח על-כך? יום ירושלים מזכיר לנו את התהליך האלוקי הבולט בדורנו במשך למעלה ממאה השנים אחרונות. בתחילה שבנו לארץ, ובמלחמת ששת הימים ראינו שהקב"ה הרחיב בשבילנו את ארץ-ישראל ובראשה ירושלים. והייתה זו פעולה אלוקית, שהרי לא רק שלא תכננו את כיבוש ירושלים אלא עשינו ההפך הגמור מכך, כי בתחילת המלחמה, ראש הממשלה דאז, לוי אשכול טלפן לחוסיין ואמר לו שאם הוא לא יתערב במלחמה גם אנו לא נלחם בם, והקב"ה גרם לכך שהם יתערבו במלחמה ונכבוש את ירושלים.
אין ספק שיש להתייחס ביום זה גם לחולשות הגורמות להחלשת אחיזתנו באותם חלקי ארץ-ישראל. ולכן עלינו להקדיש יום זה שבו אוחדה העיר, לאיחוד של שני חלקי העיר - ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה.
כל המציאות השלילית כיום נובעת מתוך התרחקות מתורה ואמונה. ירושלים של מטה רחוקה לצערנו כיום מירושלים של מעלה, ומפורסמים דברי הרב קוק זצ"ל על הפסוק: "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים", שיש שתי מבשרות: מבשרת ציון ומבשרת ירושלים, ציון מבטאת את הצד הלאומי וירושלים את הצד של הקדושה. יש מצבים קשים שבהם מבשרת ציון נחלשת ומבשרת ירושלים צריכה לרומם אותה, ולהביא את העם כדי שיזדהה איתה, ועם המהלך האלוקי בדורנו לגאולת ישראל.
לכן אנו צריכים להקדיש את היום הזה, לרומם את עם-ישראל שיזדהה עם ייחודו, וכך יתקשר לארץ-ישראל כולה וירושלים בראשה.


לחגוג בשמחה עצומה!
הרב חנן פורת שליט"א
דעתי הנחרצת היא שיש לחגוג את יום ירושלים בקדושה, בטהרה ובשמחה עצומה. מלחמת ששת הימים היה נדבך רב עוז בגאולתנו, ונס הישועה בימים אלו היה גדול, וכל מי שאינו אומר הלל ביום זה הן על ההצלה והן על הגאולה, הרי הוא כפוי טובה כלפי הקב"ה.
צריך להבין שאילו הערבים היו מנצחים במלחמה, חלילה כל מדינת ישראל הייתה מושמדת, וזה מחייב אותנו לומר הלל מבחינה הלכתית - כי ניצלנו ממיתה לחיים. באוזני שמעתי את מנהיגי ערב, כנאצר שהיה אז ראש הקהילה הערבית המאוחדת שאומר כי מטרתו היסודית היא חורבן מדינת ישראל. שמעתי גם את חוסיין האומר לחייליו ביום היציאה למלחמה: "הרגו ביהודים בציפורניכם ובשיניכם". ואכן ניצלנו ממיתה לחיים.
אף מעבר לכך: מלחמת ששת הימים באמצעה הפכה ממלחמת מגן למלחמה במימדים היסטוריים, שבה שבנו לירושלים עיר קודשנו.
יכול לקום אדם ולשאול: הרי מאז נסוגונו ממקומות רבים שאותם כבשנו, ועם-ישראל אינו מכיר בתשועה הגדולה? על-כך נשיב כי לפי דבריו גם את חג מתן תורה צריך לבטל, כי ארבעים יום לאחר מתן-תורה בני-ישראל עשו את העגל, כך גם אפשר לומר על פורים וחנוכה שיש לבטלם, מפני שההישגים הללו אבדו.
אך צריך להבין שבזמן גדול כזה יש גילוי אלוקי גדול בעולם, וגם אם ישראל לא מוכנים לקבל אותו, נקבע הדבר בספירת הנצח. והנצח וההוד התגלו בצורה אדירה במלחמה, וגם אם אנו באיוולתנו פוגמים בכך, הפגיעה היא לא בעומקם של דברים. וכמו שבחג מתן תורה זכינו לקבל תורה, גם אם ישראל אמרו לאחר מתן תורה לעגל: "אלה אלוהיך ישראל", האמת לא זזה ממקומה.
זכיתי בהיותי בכנסת יחד עם מפקדי מוטה גור, לקבוע את יום כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים כחג בחוק מעוגן, ואני חוזר על-כך שצריך לחגוג יום זה בשמחה וקדושה.
י אכן ספגנו מכות קשות שאי-אפשר להאשים בהם אלא את עם-ישראל בחולשתו, אך עדיין הישגים רבים בידינו - כמפעל ההתיישבות ברמת הגולן, יהודה ושומרון ונעשה כל אשר לאל ידינו לשמר אותם, תוך כדי שננסה לחנך ולעורר את העם לכך.
וארצה להוסיף עוד נקודה. את ההלל הראשון זכיתי לשמוע מהרב גורן ברחבת הכותל. לא אשכח הלל זה לעולם, הלל שנאמר כאשר עיני ועיני חברי הצנחנים זולגות דמעות. שש שנים לאחר-מכן לחמתי במלחמת יום הכיפורים, ונפצעתי קשה ליד תעלת סואץ שם שכבתי מפרפר בין חיים למוות. כשהתאוששתי הגיע הרב גורן לבקר אותי בבית החולים, וראיתי שהוא עצוב על הלוחמים שנפלו וכל המשבר שנגרם במדינה בעקבות המלחמה, ורציתי למצוא דרך לשמח אותו. אמרתי לו: לאחר מלחמת החשמונאים נאמר (שבת כ"א): "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה", כלומר החשמונאים היו צריכים שנה לשקול האם לומר הלל על נס הניצחון, והחליטו לאחר שנה שראוי לומר הלל על הנס. אמרתי לו: הרב גורן, אתה גדול מהחשמונאים שהכרת בנס ואמרת את ההלל מיד בכיבוש הכותל, וראיתי ששמחה עלתה על פניו.

הציבור מתבקש להמשיך להתפלל לרפואת הרב חנן בן שלומית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il