ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

הנזירות

בית מדרש פרשת השבוע חומש במדבר נשא Bookmark and Share This Shiur in English
גירסת הדפסה
שלח לחבר

סיוון תש"ע

הנזירות


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

רעיון הנזירות בתורה תמיד מעלה שאלות ובעיות. אין ספק שהנזירות איננה ערך בסיסי ביהדות. נראה שדווקא ההיפך הוא הנכון, לאור האמירות והרעיונות של חכמי התלמוד ולפי דפוסי ההתנהגות החברתית של היהודים לאורך כל השנים. החברה היהודית, על כל פלגיה וסיעותיה תמיד היתה אכפתית, חיונית, קהילתית ומעורבות עד כדי הפרזה בכל תחומי הפעילות, המחשבה והקדמה האנושית.
למרות זאת, התורה מתארת לנו בברור ובלשון ציורית את הצורך בסוג מסוים של נזירות, קבועה או זמנית, בחיים ובסדר החברתי היהודי. ובכל זאת, אפילו מצב הנזירות הזה לא נועד להרחיק את הנזיר מהשתתפות פעילה בחיים החברתיים והקהילתיים. שמשון, דוגמה ידועה לנזיר בתנ"ך, היה למרות זאת מנהיג, שופט ומצביא בישראל. יש הגבלות הלכתיות על הנזיר, אבל הסתגרות מפני החברה היא בוודאי לא אחת מהן. ההגבלות על הנזיר נוגעות לענייני טומאה וטהרה, גזירת שיער ושתיית יין ומשקאות דומים. המגבלות האלה נועדו, בין היתר, להזכיר לנזיר את מעמדו המיוחד כנזיר, אבל הנזיר נשאר, בכל מובן, חלק מהחברה הכללית ומשתתף בחיים האנושיים הרגילים. אדרבא, הנזיר משמש דוגמה לחברה למאמץ להשיג יושר וטוהר בעולם טמא ומרושע לעתים. לפיכך, על אף שחז"ל לא תמיד מרוצים מאדם שבוחר להיות נזיר, הנזירות היא חלק חיוני בתצרף האנושי שהתורה מתארת לנו.
בתלמוד אנחנו למדים גם שלדחף להיות נזיר יש גם מניעים חברתיים. הוא נובע מהרצון הפנימי של היחיד לוותר על תענוגות ונורמות מסוימות בחיים, אך גם מהצורך בהגנה מפני התאוותנות וההפקרות המינית שיש בחברה מסביב. בעולם מושלם עצם רעיון נזירות יהיה מיותר, כנראה. אך התורה מתייחסת לחיים, ואפילו לחיים היהודיים, כפי שהם באמת, בעולם הלא מושלם שלנו ולא רק כפי שרצוי שיהיו, ולכן הנזיר הופך למרכיב חיוני גם בחברה התורנית.
ברבות השנים היו כמה אנשים יוצאים מן הכלל שבחרו להיות נזירים. אך הרתיעה של הרבנים ושל המסורת היהודית מהעניין מנעה את הנזירות מלהפוך לתופעה רווחת או אפילו מקובלת בעולם היהודי. התורה לא מבקשת להכביד על חיינו אלא לשפר אותם באמצעות הדרכה, תיעול ומיתון של ההחלטות ושל ההתנהגות שלנו בתוך מסגרת של חיים שלמים והגונים. גם את הלקח הזה אנחנו לומדים מפרשת נזיר. כשאנחנו מבינים שהנזירות היא מפלט אחרון להתמודדות עם חוסר מוסריות ושברון לב, אנחנו יכולים להימנע מהצורך בנזירות אם נקפיד לנהל את חיי היומיום שלנו בהתאם למצוות התורה וערכיה ולהתרחק מהשפעות זרות ובלתי מוסריות על חיינו ועל החברה שלנו.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב