ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מעמדה של חברה - חלק ד' ;">

דף הבית בית מדרש משפחה חברה ומדינה דיני ממונות וצדקה מעמד חברה בע"מ Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

תשס"ה

מעמדה של חברה - חלק ד'


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת חיים

בשיעור קודם התחלנו לבחון את פעילותה של חברה לאור דיני השליחות. השיעור נעלה את הקשיים בכיוון זה. לכאורה, ניתן להציג את עובדי החברה, כשליחים של בעלי החברה, וכל מעשה שנעשה על ידי עובד החברה, אנו מיחסים לבעל הבית האמיתי - בעלי המניות.

האם מודל זה של דיני השליחות יש בכוחו להסביר את כל הפעילות העיסקית? נראה שלא, שכן ישנם מעשים בהם ההלכה אינה נותנת תוקף לשליחות. נדון בשתי הלכות המגבילות דיני השליחות:
א. "לתיקוני שלחתיך ולא לעיוותי" - ההלכה מאפשרת למשלח להתנער ממעשה שלוחו במקום בו ביצע את השליחות באופן שיצר נזק למשלח, בטענה שלא ניתנה לשליח סמכות לביצוע מעשה שיגרום לו נזק, אלא הסמיכו רק לפעולה מועילה.

האם יוכלו בעלי המניות לטעון כן ביחס לפעולה מזיקה של נציגי החברה?
התשובה לכך היא , שבמקום בו המשלח מקבל על עצמו על תוצאת מעשיו של שליחו, יהיו אשר יהיו, לא מתקבלת טענה של 'לתקוני שדרתיך ולא לעוותי' (שו"ע חו"מ סי' קפ"ב סי' ג).

גם במקרה דנן נראה, שאומדן הדעת הוא שהמשלח (בעלי המניות) נכון לקבל על עצמו כל תוצאה של שלוחיו (נציגי החברה), שאם לא כן אין מי שיסכים לפעול מול נציגי החברה. שהרי, אף אדם לא יבצע שום עסקה עם נציג חברה אם ידע שלבעלים יש יכולת לבטל את תוקף העסקה. זהו גם מנהג המדינה, ועל פיו יש לפרש את השליחות. על פי זה אכן ניתן להשתמש בהלכות שליחות ביחס ל"חברה".

ב. אין שליח לדבר עבירה, ואין שליחות לנזיקין - ההלכה אינה מכירה בתוקפה של שליחות לפעולה שמהווה עבירה. גם מעשה נזק בכלל עבירה הוא, ועל כן לא ניתן ליחסו למשלח. דוגמא, אם עובד בחברת יעוץ, נתן עצה רעה ללקוח, באופן בו הוא חייב בתשלומי נזק (מדין מראה דינר לשולחני) - לכאורה, לא יתכן לחייב את שולחו על פעולה זה.

אם כך קשה, האם ומדוע יש יסוד לתביעה כלפי נכסי החברה על נזק שביצעו עובדיה? האם יוכלו בעלי המניות להתנער מפעולת נזק שבוצעה בשם החברה?

לענ"ד, התשובה לשאלה זו אינה יכולה להימצא בדיני השליחות, ונענה עליה בע"ה בשיעור הבא.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זו שנית