בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • רשב"י
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

אברהם חי בן עדינה חיה איטה

(לל"ג בעומר)

תורת הנסתר

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

פרשת בהר, תשס"ג
2 דק' קריאה
ל"ג בעומר הוא יומא דהילולא של רשב"י מחבר הזוהר, תורת הסוד התורה הפנימית.
תורת הסוד מלמדת להביט במבט עמוק על המציאות ועל המאורעות.
הנה חכמים מלמדים אותנו שעשרת הרוגי מלכות נהרגו על חטא קדום ועל מכירת עשרת האחים את יוסף. הוה אומר, שמאורעות המתרחשים בזמן מסוים אי אפשר להבין אותם לאמיתתם אם לא יודעים את סיבתם האמיתית שהיא יכולה להיות קשורה במאורע שבדורות קודמים או בדורות עתידיים. חכמת הנסתר מאירה את העולם הפנימי ומגלה את הסיבות השורשיות של המאורעות.
לדוגמא. ר' חייא ור' יוסי הלכו בדרך והגיעו להר אחד ומצאו שם שני אנשים שהיו מהלכים, ובתוך כך ניגש איש אחד אל השניים ואמר להם: תנו לי מזון, תנו לי פת לחם, כי זה שני ימים שאני נבוך במדבר ולא אכלתי דבר. פרש אחד מהשניים והוציא מזונות שהביא עמו לדרך ונתן לו. אמר לו חברו, ומה תעשה כשתצטרך אתה מזון? הרי אני לא אוכל לתת לך, כי מה שהבאתי לדרך יספיק רק בשבילי. אמר לו השני, וכי אני אוכל משלך? ישב אצלו העני עד שאכל כל מה שהיה אצלו, וגם את הלחם הנותר נתן לעני לדרך.
ר' חייא ור' יוסי ראו את המעשה הזה. אמר ר' חייא לר' יוסי: הקב"ה לא רצה שהחסד הזה יעשה על ידינו. ענה לו ר' יוסי, אולי נגזר על אותו אדם דין ורצה הקב"ה להזמין לו את זה כדי להציל אותו.
בעוד שהיו הולכים, נתעייף אותו אדם שנתן לעני את כל מזונו ונשאר ללא מזון. אמר לו חברו, ולא אמרתי לך שאל תתן את הלחם שלך לאחר? אמר ר' חייא לר' יוסי: ניתן אנחנו לו מהמזון שלנו. אמר ר' יוסי אתה רוצה להוציא ממנו זכות, נלך ונראה, כי בודאי איש זה נתחייב מיתה והקב"ה זימן לו מצוה זו כדי להצילו.
בינתיים ישב אותו אדם ונרדם. חברו התרחק ממנו וישב בדרך אחרת. א"ר יוסי לר' חייא, נמתין כאן ונראה, כי בודאי הקב"ה רוצה לעשות לו נס. המתינו, ובתוך כך ראו כמין אפעה בלהבות עומד אצלו. אמר ר' חייא, אוי לו לאותו אדם, עכשיו ימות. א"ר יוסי, זכאי הוא והקב"ה יעשה לו נס. בינתיים ירד נחש אחד מן האילן ורצה להרוג את האיש. קם אותו האפעה והרג את הנחש והאפעה הפנה ראשו וילך לו.
א"ר יוסי, ולא אמרתי לך שהקב"ה רוצה לעשות לו נס ואל תוציא ממנו את הזכות.
בינתיים התעורר אותו אדם משנתו וקם והלך לו. אחזו בו ר' חייא ור' יוסי ונתנו לו לאכול וסיפרו לו את הנס שעשה לו הקב"ה.
פתח ר' יוסי ואמר: בטח בד' ועשה טוב, אשרי חלקו של אדם העושה טוב משלו, ועל כן נאמר "וצדקה תציל ממוות".
הסיפור הזה מובא בזוהר פרשת בהר, ללמדנו לקרוא את ההתרחשויות באופן נכון ולא בשטחיות.
זה ענינה של התורה הפנימית, תורתו של רבי שמעון בר יוחי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il