בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

4. מגבלות ההגיון האנושי להשגת האמונה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

חשון ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
מי שמעסיקות אותו שאלות על דבר מהות העולם והאדם, הרי הוא מנסה תחילה למצוא בעצמו מענה לשאלות אלו: מהו האדם? ולמה נוצר? ואם אינו מוצא מענה בעצמו, הוא פונה אל מומחים, וכך עשה מלך כוזר, לאחר שלא מצא תשובה בעצמו, הוא פנה ושאל את הפילוסופים מהי האמונה האמיתית? מהו המעשה הרצוי בעיני האלוה? מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם?

והנה התברר למלך כוזר, שהפילוסופיה לא מסוגלת להשיב על שאלותיו. אמנם הפילוסופיה יודעת לשלול את הדתות האליליות, השכל האנושי דוחה כל הגשמה של האמונה, כי האלוקים נעלה מכל גבול, הוא בלתי גבולי. את זה משיג ההיגיון האנושי. אך מגבלותיו של ההיגיון האנושי, שאינו יכול להשיג בשכלו שיש קשר בין האלוקים הבלתי גבולי ובין העולם המוגבל, כי לשכל האנושי נראה שכל דבר שקשור במציאות העולם, במציאות הגבולית, הוא מוגבל. השכל אינו מבין איך אפשר שהאלוקים יצווה את הבריות, איך אפשר לייחס להקב"ה רצון? הרי אם תאמר שהקב"ה רוצה שהאדם ישמור מצוותיו, נמצא כאילו שהוא חסר משהו והוא צריך שרצונו יתמלא, והרי הקב"ה שלם בתכלית השלמות ולא חסר דבר, ואיך יתכן לייחס לו רצון? כך שואלים הפילוסופים. איך יתכן לייחס לקב"ה, העליון, הבלתי מוגבל, קשר עם העולם המוגבל? השכל האנושי לא יכול להשיג זאת, זהו חסרונו.

אם כן, מעלתו של השכל האנושי שהוא מסלק כל הגשמה מהאלוקים, שהוא נלחם מלחמת חרמה בעבודת-אלילים המגשימה. אך חסרונו של השכל האנושי שאינו יכול להשיג את הקשר בין האלוקים לבין העולם, בין הבורא לבריותיו.

ומלך כוזר אשר קול פנימי קורא לו לחפש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, אשר מלאך נראה אליו בחלומו לילה לילה ואומר לו: "כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים". הוא מבין שלא יתכן שלא תהיה לאדם הדרכה מאת האלוקים איך לחיות, איך לנהוג, איזה מעשה רצוי ואיזה לא רצוי. מלך כוזר מבין שכנראה השכל האנושי, הפילוסופים, אינם יכולים לענות על מבוקשו. את מבוקשו צריך לחפש אצל דורשי האלוקים. אמנם מלך כוזר כבר שוכנע ע"י הפילוסופיה שדת אלילית מגשימה היא דת שקר, אינה אמיתית, וצריך לחפש את דורשי אלוקים שאינם מגשימים, וולכן הוא פונה אל הדת הנוצרית והמוסלמית. הוא היה סבור שכיוון שדתות אלו פשטו בעולם, יש להניח שאחת מהן היא הנכונה. והנה הוא שומע שגם הנוצרים וגם המוסלמים מאמינים בתורת ישראל והיא הבסיס של אמונתם, אלא שהם טוענים שהם הממשיכים של תורת ישראל. הנוצרים טוענים שהם הממשיכים, והמוסלמים טוענים שהם הממשיכים.

אגב, אספר: באחד הימים לאחר הקמת המדינה, נכנס מסיונר לאחד מסניפי בני עקיבא באמריקה, והחל להתווכח עם הנערים נגד היהדות ובעד הנצרות. הוא אמר בכה והם השיבו לו בכה, והוויכוח נמשך, עד אשר אמר אחד הנערים: אתה אומר שהנצרות היא המשך של היהדות והיא באה במקומה, והיהודים שלא מקבלים זאת, אחת דינם - להענש ולסבול ואין להם תקומה! ואם כן מה תאמר על זה שקמה כעת מדינת ישראל? המסיונר נשתתק ולא ידע מה להשיב ויצא בבושת-פנים.

ונחזור לענייננו: לאחר שנוכח מלך כוזר, שדעת הנוצרים והמוסלמים נשענת על אמונת ישראל, ובלי אמונת ישראל אין קיום לאמונתם, ראה מלך כוזר שעליו לפנות לחכם מחכמי ישראל ולברר את אמונת ישראל. ועל כך בפעם הבאה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il