ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עבודה זרה - דף י"א ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (11 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ט"ו אלול תש"ע

עבודה זרה - דף י"א

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
מסעוד בן רזלה

(יא. שורה 3 בשורות הרחבות - יא: במשנה)
עוד דוגמאות לימי אידם
א. יום המיתה של המלך
ר"מ - תמיד יום אידם, רבנן - רק כששורפים חפציו (הסבר: 1. כי השריפה היא חלק מהע"ז). 2. כי השריפה היא סימן לכך שהוא מלך חשוב ואז עבדו ע"ז ביום מותו (והשריפה עצמה אינה חלק מהע"ז, שהרי גם יהודים שורפים חפצי המלכים).
[הברייתא: 1. A. מביאה פסוק מירמיהו. B. רק חפצי המלך (ובעלי חיים (עוקרים גידיהם התחתונים) - רק כזה שממש רכב עליו (1. סוס. 2. שור שמשך את הקרון)].

ב. יום תגלחת הזקן והבלורית
2 הבנות: 1. רק יום תגלחת הזקן נחשב יום אידם (ובאותו יום לא נגעו בבלורית). 2. שני ימים נפרדים - זקן ובלורית (וכן מפורש בברייתא).

ג. עוד ימי אידם
A. יום אידם פעם בשבעים שנה - טקס שמביע את העליונות של הרומאים על פני היהודים (והיהודים - אוי לכם כשישראל יקומו מהגלות).
B. ימי אידם באומות אחרות (פרסיים ובבליים).
C. מקומות בהם אסור כל השנה.

ד. הקולא של שמואל בגולה
רק אסור ביום אידם עצמו (וראשונים - גם בבתי ע"ז קבועים (ראה סעיף קודם) - רק עם הכמרים אסור כל השנה, ועם שאר העם מותר מלבד ביום אידם שאותו חגגו כל העם ולא רק הכמרים).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il