ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף מ"ה

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ' תשרי תשע"א
1088
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת חיים
לחץ להקדשת שיעור זה
(מח. במשנה - מח: שליש תחתון)

חלק א - מה נחשב לאשירה
א. הנושא העיקרי - עץ שאדם נטע שלא לע"ז, ורק אח"כ הופכו לע"ז.
אפשרויות לדין - מחמירים לגמרי (גם על העיקר שכבר היה), מקלים אפילו במה שיגדל, ואפשרות ביניים - מחמירים רק במה שיגדל, מקלים אפילו במה שיגדל.
ב. שתי שיטות להבנת מחלוקת רי"ס ברי"י ורבנן:
שיטה א (רב ששת) - רבנן מקלים לגמרי ורי"ס בר"י באמצע (מקור: רבנן - ואשריהם תשרפון באש מתייחס לעץ שנטעו אותו מראש לע"ז, רי"ס בר"י - ואשריהם תגדעון).
שיטה ב (רב אשי) - רבנן באמצע ורי"ס בר"י מחמיר. (מקור: רבנן - ואשריהם תגדעון, רי"ס בר"י - ואשריהם תשרפון (לשון רבים)).
ג. שמואל בדין האמצעי (לשיטה א - כרי"ס בר"י, לשיטה ב - כרבנן).
ד. המשנה - אוסרת כדין האמצעי (רק מה שיגדל) אך רק במעשה בגוף העץ (גידע ופיסל).
כמי המשנה?
לשיטה א - כרבנן - שבהשתחוואה מקילים לגמרי, אך במעשה בגוף העץ - אוסרים כדי האמצעי.
לשיטה ב - לרי"ס בר"י - שמחמיר בהשתחוואה ואוסר לגמרי ואילו במעשה יקל - ויאסור רק את מה יגדל, ולרבנן - שהמשנה מחדשת שאפילו במעשה בגוף העץ עדיין רק מה שיגדל אסור ולא מה שכבר היה.
ה. ר ינאי -
הבנה ראשונה - כדי לאסור צריך מעשה שהוא כמעט כגידול חדש לע"ז (הברכה או הרכבה). דחייה - קשה מהמשנה.
הבנה שנייה - אפילו שהרכיב או הבריך - עדיין רק מה שיגדל מכאן ולהבא נאסר.
ו. סוג עץ נוסף - לא עובדים אותו אך יש תחתיו ע"ז -
ת"ק - אשירה, ר"ש - לא אשירה.
ז. סימנים לזיהוי אשירה - רב - שכמרים לא אוכלים מפירותיו, שמואל - שאומרים שהפירות ראויים לע"ז.

חלק ב - דיני עצי אשירה
א. איסור הנאה מהצל של העץ
אסור להנות גם מהצל של הצל (צל רחוק), אך בכל מקרה - נהאה מהצל לא מטמאת.
ב. איסור הליכה תחת העץ, ואם הלך נטמא - (חוששים לתקרובת שנמצאת תחת העץ ומטמאת מדרבנן באוהל).
אם העץ מאהיל על דרך של הרבים, לא נטמא -
כשיש דרך אחרת - לכתחילה לא ילך בדרך עם האשירה,
כשאין דרך אחרת (באותו אורך) - ילך גם לכתחילה (ורב ששת הלך מהר).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il