בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת מזל

משחקים לילדים בשבת (2)

למעבר למאמר רביבים הראשון בעניין משחקים בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ג חשוון תשע"א
2 דק' קריאה
בשבוע הקודם עסקנו בשאלת המשחקים בשבת, שיש אוסרים את כל המשחקים משום ביטול תורה ומוקצה, ויש מתירים, ובתנאי שלא יהיו על חשבון מחצית השבת שצריכה להיות מוקדשת ללימוד תורה ותפילה.
ולמדנו שלילדים מותר לשחק, אלא שיש משחקים שאסורים גם לילדים. ונפרט מקצת מדיני המשחקים בשבת.

פאזל ומשחקי אותיות
מותר לקטנים להרכיב פאזל או ליצור מילים על ידי חיבור אותיות זו לזו או על גבי לוח. ואף שיש מחמירים בזה, רשאים הקטנים לסמוך על המקלים שסוברים שאין בזה איסור 'כותב', הואיל וכל האותיות והצורות כבר היו קיימות, ורק קרבום זו לזו דרך ארעי. אבל מבוגרים, גם אלה הנוהגים להקל לשחק במשחקים בשבת, בזה עדיף שלא ישחקו, שכן ראוי לחשוש לדעת המחמירים הסוברים שיש בזה איסור 'כותב'.

אוהל
אסרו חכמים לעשות אוהל ארעי בשבת. לפיכך אסור לילדים לפרוס שמיכה על כסאות כדי ליצור שם אוהל להסתופף בתוכו. וכן כאשר משחקים באבני פלא ולגו - אסור לבנות בית או חנייה כדי להכניס לתוכם מכוניות או צעצועים. והאיסור הוא כאשר יש בחלל שנוצר לכל הפחות רוחב וגובה של טפח (7.6 ס"מ), והוא נועד להכניס לתוכו דברים, שאז יש לו דין אוהל ארעי גם כאשר הוא נעשה דרך משחק.

פלסטלינה
אסור לילדים לעשות צורות בפלסטלינה ופימו משום מלאכת 'ממרח' (שו"ע שיד, יא). ואם מקפידים לעשות צורה בעלת משמעות - יש בזה גם איסור כותב (ח"א יו"ט צב, ג). והפלסטלינה והפימו הם מוקצה.

צעצועים של כלי נגינה
אסור לקטנים לשחק בשבת בצעצועים של כלי נגינה כגון חצוצרה, פסנתר, גיטרה, פעמון ורעשן. וצעצועים אלה הם מוקצה. אבל מותר לתת לתינוק צעצוע שמשמיע קול בעת שמנענעים אותו או לוחצים עליו. ולגדול עצמו אסור להשמיע קול בצעצוע זה (מ"ב שלח, א, באו"ה 'אבל').

חול
חול הוא מוקצה, אבל אם הכינו אותו למשחק ילדים - אינו מוקצה. ומותר לשחק בו בתנאי שהוא דק ויבש, שאי אפשר לעצב בו צורות. אבל אם החול לח, כיוון שאפשר לעשות בו גומות או ליישר אותם, אסור לשחק בו משום איסור 'בונה'. ואסור להרטיב את החול משום איסור 'לישה'.

כדורגל וכדורסל
אסור לילדים לשחק כדורגל וכדורסל בשבת, מפני שאלו משחקים שנעשים בעסק גדול ויש להם חוקים וסדרים משלהם, והם אסורים משום 'עובדין דחול'. ועוד שלפעמים כרוכים במשחקים אלו איסורים נוספים, כמו הכנת המגרש, נסיעות למשחקים, רישום, מקח וממכר. ואסור לשחק בכדורים אלו אפילו בתוך הבית או בחצר פרטית משום שהם מוקצה, וגם משום 'עובדין דחול'. וכן אסור לשחק טניס, שאף הוא משחק של גדולים שנעשה בעסק גדול.

כדור של קטנים
מותר לילדים לשחק בכדור שילדים קטנים רגילים לשחק בו, ובתנאי שישחקו בבית או בחצר על רצפה מרוצפת. אבל על אדמה או דשא אסור, שמא יבואו להשוות גומות. וכן מותר לילדים לשחק בטניס שולחן חובבני, הואיל ורגילים לשחק בו בבית. ואין לחשוש שמא מתוך שישחקו בכדור כשהם קטנים יתרגלו לשחק בו כשיגדלו, מפני שכל ההיתר הוא לשחק בכדור של קטנים, שגדולים ממילא אינם משחקים בו.


מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il