בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

9. מדרגת היהודי נעלית משאר האנושות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

חשון ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
כאשר שמע מלך כוזר שאמונת ישראל מיוסדת על התגלות ה' אל האבות, ועל יציאת מצרים: "אנוכי ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" ועל מתן תורה, אמר הכוזרי: אם כן, האמונה שאתה מדבר עליה מחייבת רק את עם ישראל בלבד, היתכן?! מדוע רק עליכם נגלה ה' ורק אתכם הוא ציווה את התורה? הייתכן שבורא עולם ובורא כל האדם, כל האנושות, יפנה רק אליכם ולא אל כל ברואיו? מה ההבדל ביניכם לבין אחרים, הרי כולם בריותיו?!

השיב לו החבר: אמנם כן, הבנת נכון, עם ישראל בלבד מחויב בתורה ובמצוותיה, אותנו הוציא הקב"ה ממצרים ונתן לנו את התורה, ואמנם מי שיצטרף אלינו מן האומות, יקבל מן הטוב אשר הטיב לנו הא-לוה.
הדברים האלו גרמו למלך כוזר אכזבה והתנגדות: מדוע ולמה? מה ההגיון בדבר שאלוקי עולם ובורא אדם ייתן תורה לעם אחד בלבד ולא לכולם?

אמר לו החבר: האם אתה מודה שיש מדרגות בבריאה? יש דומם, יש צומח ויש מדרגה נוספת - בע"ח, ולמעלה מזה מדרגת האדם, שהוא שונה מבעלי החיים בעניין השכלי וכל המשתמע מכך. האם לדעתך, יש מעלה נוספת למעלה מהאדם?
אמר הכוזרי: כן! החכמים הגדולים.
השיב החבר: אני מתכוון למדריגה שונה, כמו השוני שיש בין בע"ח לבין ה אדם, ההבדל בין החכמים לבין שאר בני-אדם הוא הבדל כמותי בלבד, כולם בעלי שכל, רב או מעט. ואני שואל האם אתה מכיר מדרגה נוספת למעלה ממדרגת האדם? ועל כך השיב הכוזרי: אני איני מכיר מדרגה נוספת.

אמר החבר: לנו ידועה מדרגה נוספת של נבראים, דרגה שונה שיש בה כוחות על-אנושיים, שיש בה כוחות אלוקיים - מלאכיים. את המדרגה הזאת ראינו. אמור נא מלך כוזר: אילו נמצא אדם אשר יבוא באש ולא תשרוף אותו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל והוא לא ירעב, ובפניו מאיר אור גדול-קרן אור שאין העין יכולה להביט בו, והוא לא יכלה ולא ייחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו, ימות לרצונו כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ובנוסף על כל אלה ידע תעלומות, מה שהיה בעבר, ומה שיהיה בעתיד והוא שהודיע לעולם איך היתה בריאת העולם וכל המאורעות שעברו מאז ועד זמננו, הלא תסכים שאדם כזה שונה משאר בני אדם שוני מהותי. זו מדרגה חדשה, אחרת, ואלה הם רק אחדים מתארי הנביא אשר אין חולק על נבואתו, הלא הוא משה רבנו ע"ה, אשר כל ישראל ראו ונוכחו במעלתו האלוקית המיוחדת.

מדרגתו המיוחדת של משה רבנו אשר העניין האלוקי התחבר בו, מראה את הסגולה המיוחדת של כל ישראל. סגולה זו מסבירה מדוע התורה ניתנה דווקא לישראל וזהו מה שאנו אומרים בברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". מפני שבחר בנו מכל העמים, מפני שאנו עם סגולה, מתוך כך נתן לנו, לנו בלבד את תורתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il