ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

זבחים - דף ז' ;">

בית מדרש גמרא זבחים Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (16 ד') הורד mp3
שלח לחבר

י' כסליו תשע"א

זבחים - דף ז'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים

(ז. שורה 10 - ז: באמצע)
הגדרות בשינוי קודש ושינוי בעלים
חלק א
א. בקרבן תודה
A. תודה שלו לשם תודה שלו – כשר לגמרי (אפילו אם הקרבנות משתי סיבות שונות).
B. תודה שלו לתודה של חבירו (לא בעיית שינוי בעלים, אך האם יש בעיית שינוי קודש) –
רבה – כשר לגמרי, רב חסדא – שינוי קודש.
[ מקורות :
רב חסדא – "תודת שלמיו ".
רבה – ברייתא שכותבת ששלמים לשם תודה פסולים, ונדייק: תודה לשם תודה – כשירה (ורב חסדא – דווקא בתודה שלו. ולמה הברייתא לא כתבה שתודה לתודת חבירו פסולה? כי רצתה לחדש שתודה זה סוג של שלמים).
ב. בשאר הקרבנות – שני המצבים בהתאמה לסעיף א
A. לשם קרבן זהה של מישהו אחר – רש"י – אותה מחלוקת, תוס' – שם לפי כולם כשר.
B. לשם קרבן זהה שלו – בשאר הקרבנות – כשר, בחטאת (לשם חטאת שבאה על חטא אחר) – בדף ט: מחלוקת, רבא כאן – כשר .

חלק ב – שינוי בעלים בחטאת
שתי מימרות של רבא –
1. שחט לשם אדם שחייב עולה – לא נחשב שינוי בעלים (כי אינו מינה ),
2. שחט לשם אדם שלא חייב כלום – חייב ( נחשב מינה , כי שייך לחטאת, בזה שמכפר לו את ביטולי עשה).
ולמה במקרה הראשון לא נחשב מינה? כי כפרת ע"י עולה היא ברמה אחרת מכפרה ע"י חטאת.

חלק ג – כמה הערות על שינוי בעולה
א. כששחטו שלא לשמה – הבעלים לא יצאו יד"ח, אך הקרבן עצמו כשר לגמרי וצריך להמשיך לשמה (סברא + פסוק (נדר->נדבה)).
ב. האם שייך דין "בעלים" אצל היורש? רבא – לא, רב פנחס – כן (שתי הבנות: 1. שיכפר ליורש על ביטולי עשה. 2. (ההבנה הנכונה) שאם עשו שלא לשם הבעלים יצטרך להביא עוד אחד).
ג. רבא קרבן עולה מכפרת כדורון (מתנה), וממילא היא כפרה כללית ולא מחויבת, ואילו חטאת מכפרת על החטא עצמו (וממילא היא ספציפית ומחויבת).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב