בית המדרש

  • מדורים
  • מדורים נוספים
קטגוריה משנית
  • שבת ומועדים
  • חנוכה בראי דורנו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אפרת בת נעמי

undefined
3 דק' קריאה
שבת חנוכה, שני ימים מיוחדים במעגל השנה שמתאחדים ליום אחד. השבת , עדות לנו ולעולם כולו שיש בורא לעולמנו הנברא. בורא מצוי ומשגיח המצווה על בנין של רוח בתוך עולם של חול. הגדרת ערכים ודרך חיים לכל אשר קיים בעולמנו - המעלים ומסתיר את בוראו מעין מי שלא מתאמץ לגלותו.
חג החנוכה , גילוי האור, הנקודה הפנימית החבויה בכל יהודי באשר הוא. גילוי האור שבכל מציאות ובכל נברא, שאור האלוקים שנמצא בתוכו מאיר אותו, ומאפשר לנו חשיפה וראיה עמוקה פנימה.
החשמונאים, יהודים בעלי אור פנימי, כמו כל יהודי אחר, ובכל זאת שונים הם בתכלית מרבים שחיו סביבם. המתייוונים היהודים שפרשו מדרך האמת, התחברו לדת השקר והחיצוניות , חיו ופעלו הפוך מרצונו של בורא העולם, ויצרו ניגוד בין רצון ה' לבין מעשיהם.
החשמונאים, ודווקא הם, החדים והברורים - תופסי התורה באופן מוחלט וללא פשרות, אלו שאת הנקודה הפנימית שבהם מוציאים החוצה, בהגדרה ברורה ובמסירות - הם אלו שהובילו אותנו לזכות בחג החנוכה. חג המודה לבורא העולם על הניסים ועל הזכות לטהרה, למקדש, לניצחון בקרב ולניצחון הרוח. החידוד אינו פירוד או היבדלות לשם היבדלות, הוא דרך לעמידה ברורה על הדרך ומשם לחיבור והובלה קדימה. יחד עם היותנו אוהבים כל יהודי, מאמינים בכוחו ומצפים לחזרתו לדרך הישר "יתמו חטאים מן הארץ", יחד עם זאת יודעים אנו, שכרגע יש להוביל ולהנהיג את האומה על ידי אלו שהולכים בפועל בדרך הישר, על ידי אלו שקוראים בשם ה' בפועל ממש, על ידי אלו ששם שמים בולט במעשיהם ובדרכם ללא גמגומים ופשרות, עיגול פינות או העמדת פנים.
החשמונאים שהיו מוכנים למסור את הנפש, אמרו כלפי "תרבות המערב" שעמדה מולם, שאינם חפצים בדרכם ובמעשיהם, אינם מוכנים להתייפות לכבודם, או להסתיר, ולו לרגע, את תורתם וערכיהם. הם עמדו איתן על דעתם, וקידשו שם שמים במעשיהם ובאמירותיהם. בכך זכו, דרך ההתעוררות שלהם מלמטה, לסיוע ולמתנת חינם מלמעלה. מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים, כי הם צדיקים מול רשעים ועוסקי תורה מול זדים ארורים.
מורכבות גדולה היא להכיר בערכו של כל אחד מישראל מחד, ומאידך לדעת שכרגע יש להתחבר ולהתקדם בכוחם של אלו שפועלים בדרך ה'. קל יותר או לשנוא הכל או לאהוב הכל, דרך אחידה עם מסר אחד, עקבי, בהתמדה ובידיעה לאן פנינו מועדות.
קשה היא האמת ואולי מעטים הם הנושאים אותה, אך לא בשל כך היא משתנית.מהחשמונאים נלמד את הדרך לפעול במורכבות הזו. כוהנים משרתי ה', נציגי כלל ישראל, מודעים, מן הסתם, לערך הכלל ולעוצמתו של כל יחיד ויחיד, לקבל אותו ואת קורבנותיו, לברכו ולכוונו. ויחד עם זאת ידעו לעמוד בנחרצות על עקרונותיהם וערכיהם , למסור עליהם את הנפש, לחנך באופן חד וברור מהי דרכה של תורה ולהשפיע מבעירתם הפנימית על סביבתם, כדי שיתרחקו מהצבעוניות והמתיקות הגדולה שמסממת ומפתה - התרבות החיצונית והשקרית של יון ובנותיה.
בואו נא אחים יקרים, כל חפצי החיים בארץ קודשנו. נתעורר ונקרא בשם ה', נפיץ את האמת היסודית הברורה - בעשייה חינוכית בתוך ביתנו כחנוכייה המונחת על השולחן. ברחוב ובישיבות כחנוכייה הפונה לרשות הרבים. נאמר דברים ברורים וישרים, מאירים ומבעירים. על דרכה של תורה על שלימות ארצנו, על תרבות ופנאי, מוסר וערכים.
הלא תורתנו מלאה ואין סופית, מחנכת ומעצבת, מחייה ומבריאה, בואו נלך בדרכה, במסירות ובשלמות, בגאון, בשמחה, ונפיץ אותה הלאה. נתמלא ממנה בכוחות גדולים כדי לעמוד איתן על שלמות העם ושלמות הארץ. נשאף להנהגה ונדע להוקיע את הרע, להגדיר אותו ואת המובילים אותו, להוכיח ולהזהיר מפניהם על אף שבתוך תוכם ישנה נקודה פנימית יהודית קדושה וטהורה. נדע להבחין בין קודש לבין חול, בין אור לחושך, ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כמו השבת המחדדת ומבליטה את קדושתנו ויסודתנו שממנה ניתן לקדש את כל חיי המעשה.
מורכבת וקשה הדרך הזו, אמיתית ונכונה היא מאוד. וכגודל הקושי כנראה גם גודל התוצאות בעזרת ה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il