ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שובבי"ם לעם? ;">

דף הבית בית מדרש מדורים קוממיות בימה תורנית Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

שבט תשע"א

שובבי"ם לעם?

גליון 218נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
אפרת בת נעמי

מה משמעותם של ימי השובבי"ם לכלל הציבור ולתלמידי החכמים?


ימים של חיזוק חיובי!
הרב גור-אריה ארגמן שליט"א, ראש הישיבה והגרעין התורני בהוד השרון
המושג 'שובבי"ם' אפוף מעטה של סוד, תפילות, צומות וסיגופים. בימים אלו המקובלים עורכים תעניות ממושכות המצטברות למספר רב של ימים, בלוחות השנה הדבר מצוין בתעניות בימי שני וחמישי. כמו בהרבה תחומים שהיו פעם נחלת יחידים, היום הכל נעשה נגיש, המוני ופונה לציבור הרחב להשתתף בתפילות, ב'תיקונים' ובצומות (עם הקלות מסוימות למתקשים).
דרכו של הבעש"ט הינה שדרך התשובה והתיקונים כיום איננה ע"י צומות וסיגופים אלא דווקא ע"י עבודת ה' בשמחה והרחבת הדעת. רבי נחמן מברסלב, אשר דרכו וספריו נכנסו בדרך מופלאה כמעט לכל בית, הבטיח שאמירת עשרה פרקי תהילים 'תקון הכללי', פועלת כמו כל עשרות ומאות הצומות שהצריכו הקדמונים. בכלל, אומר ר' נחמן, כדאי להתרכז בטוב ובעתיד ולא לחפור באשמה בעבר וביאוש. בדרך זו נקט גם מרן הרב קוק זצ"ל מתוך תפיסה שהסגפנות, הפרישות והעצבות שייכות יותר לזמן הגלות ואילו דור של גאולה בארץ ישראל מוכשר לחיי חופש ודרור.
בדורנו אשר הנסיונות בו, במיוחד בתחום זה של ענייני הצניעות, הם בלי שום פורפורציה לדורות הקודמים, הדרך היחידה המתאימה לרוב האנשים היא דגש רב על חיזוקים חיוביים, קבלת עצמך והתרכזות בטוב שבך. רק עצות מסוג זה יביאו לתוצאות ושיפור מעשי וממילא גם תיקון בעולמות עליונים.
אלא שעמוק בפנים מקנן חשש, אולי זו רק פשרנות או רחמנות, סוג של בינוניות, שמא באמת, עד שלא אצום פ"ד תעניות לא יתכפר לי? הלא הדברים כתובים בזוהר הקדוש ובכתבי האר"י ומי יכול לחלוק עליהם?
התשובה היא, שהעולם הרוחני עליו מדבר האר"י הוא זהה לגמרי למבנה אליו מתייחסים גדולי החסידות, אלא שהם נותנים עצה מעשית שונה ודרך חלופית להתמודדות. זו לא פשרה אלא ניתוח עמוק של תורת הקבלה, הנפש והתקופה, ומתוך כך פרשנות מתאימה איך נכון היום לשוב בתשובה שלימה ולתקן את העיוותים.
אנו עדים לתופעה מצערת שבה, עם כל ריבוי לומדי פנימיות התורה, עדיין הקבלה נתפסת רק כהנהגות ו'תיקונים'. תורת הפנימיות מלמדת אותנו על רצונותיו הכמוסים של ה' יתברך ועל עומק טובו, ממילא היא תורת חיים מאירה ומשמחת, בזה היא בודאי נצחית ובלתי משתנה. הפרשנות היישומית, של תורת הסוד, מבחינת עבודת ה' וסגנון דרכי התשובה יכולים להתעדכן מדור לדור. כמה שנעסוק יותר בלימוד הפנימיות מפי ת"ח מובהקים, תקטן הבערות, יסתלקו החששות ונזכה לתשובה מאהבה.


מתוך העלון השבועי של תנועת קוממיות, www.komemiut.org
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il