ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא זבחים

הדף היומי הקצר

זבחים - דף ס"ה

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
888
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
עולת העוף
מבוא והמשנה
א. הפסוקים (ויקרא א)
יד וְאִם מִן-הָעוֹף עֹלָה קָרְבָּנוֹ לַה' וְהִקְרִיב מִן-הַתֹּרִים אוֹ מִן-בְּנֵי הַיּוֹנָה אֶת-קָרְבָּנוֹ. טו וְהִקְרִיבוֹ הַכֹּהֵן אֶל-הַמִּזְבֵּחַ וּמָלַק אֶת-רֹאשׁוֹ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה וְנִמְצָה דָמוֹ עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ. טז וְהֵסִיר אֶת-מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ וְהִשְׁלִיךְ אֹתָהּ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ קֵדְמָה אֶל-מְקוֹם הַדָּשֶׁן. יז וְשִׁסַּע אֹתוֹ בִכְנָפָיו לֹא יַבְדִּיל וְהִקְטִיר אֹתוֹ הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה עַל-הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל-הָאֵשׁ, עֹלָה הוּא אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה'.


סיכום ההבדלים בין חטאת העוף (סד:) לעולת העוף (סה.).

חטאת העוף

עולת העוף

המליקה

הבדלת הראש, ומספר סימנים

לא מבדיל, סימן אחד

(ונראה פירושים שונים אם מעכב)

מבדיל, שני סימנים

מקום

בכל מקום בעזרה

(עדיף ליד קרן דרומית-מערבית)

על המזבח

(עדיף – על הסובב ליד קרן דרומית-מזרחית, אם אין מקום – על גג המזבח ליד דרומית-מערבית).

הדם

הוצאת הדם

הזאה + מיצוי

(מח' אם המיצוי מעכב)

רק מיצוי

מיקום

למטה

למעלה

הבשר

למי הולך

הכל לכהן

הכל למזבח

מה מסירים?

לא מסירים

מסירים מוראה ונוצה.

כללי

שלא לשמה

פסול

כשר, ולא עלה לבעלים
ב. תיאור הקרבת עולת העוף, בשילוב הגמרא
A. המליקה - על הסובב + מבדיל – ""ומלק – והקטיר" (ההקטרה למעלה, וגוף וראש בנפרד). לפי המשנה ההבדלה מעכבת.
B. המיצוי - ממצה מהגוף, ואח"כ מהראש.
C. ההקטרה – קודם ראש (וממצה לפני כן ושם במלח), ואח"כ הגוף (ומסיר המוראה ונוצה, ומשסע, ושם במלח).
כאן לא מעכב (עצם ההקטרה לא מעכבת, וגם לא המליחה והסרת המוראה וכו').

גמרא - חלק א – דינים ומקורות בעולת העוף
א. ברייתא – דרשות על פרשיית עולת העוף – עד הקטרת הראש
(יש דינים מיוחדים לעולת העוף ויש שנכונים גם לחטאת העוף).
1. והקריבו – גם אחד ולא שניים.
2. הכהן... ומלק
ת"ק - שדווקא כהן מולק (ולא עושים קל וחומר מקרבן בהמה שלא צריך כהן מזה שלא צריך צפון).
ר"ע - הכהן מולק בגופו (ולא עושים קל וחומר מקרבן בהמה שצריך כלי, שגם כאן נצריך כלי כי צריך כהן). (ר"ע – הכהן מיותר, שהרי ברור שזה רק כהן, לכן בא ללמד כנ"ל, וצריך עיון מהשורה הקודמת).
3. ומלק – ממול ערפו (נלמד ממליקת חטאת העוף, שם מפורש "ממול ערפו ולא יבדיל". ואולי גם לא יבדיל? ראה שורה בהאה.
4. ומלק... והקטיר – שימלוק כמו שמקטיר: 1. מליקה בראש המזבח (בעולת העוף). 2. שמבדיל . (ומניין שמקטיר ראש וגוף בנפרד – פשט – והקטיר "המזבחה... והקטיר אותו הכהן המזבחה"). בסוף השיעור נראה שר"א בר"ש לומד שמבדיל מ" והקריבו ".
5. ונמצה דמו על קיר המזבח – כולו , ולא כבש/היכל. ומניין שעל חצי עליון? היקש מיצוי להקטרה ומלק והקטיר ונמצה דמו (מכתיבת המיצוי אחרי ההקטרה). (ההו"א - לכאורה קל וחומר מבהמה, שם החטאת למעלה והעולה למטה, אז בעוף שהחטאת למטה, אולי גם העולה) האם יכול להתכופף ולעשות מתחת לחוט? (כשעומד על הסובב): ת"ק – כן (אם עושה מערכה על הסובב עצמו), ר' נחמיה ור"א ב"י – לא (לא יכול לעשות על הסובב).

ב. לגבי מיצוי הדם - ברייתא (סו. בסוף) – "עולה הוא" – עולה גם בלי מיצוי (הראש), "הוא" – המיצוי מעכב (בגוף, שם רוב הדמים).

ג. הכנת גוף העוף
A. הסרת המוראה והנוצה מוראה=זפק (שק עיכול). נוצה – אבא יוסי בן חנין – קורקבן. ת"ק ותנא דבי רי"ש – נוצה ממש שמעל הזפק (לת"ק – לא מקדיר, לרי"ש – מקדיר – ולוקח במדויק רק מה שמול הזפק).
B. שיסוע – ביד (כמו בשמשון).

חלק ב – האם אי ההבדלה בחטאת העוף מעכבת?
בעולת העוף – חייב להבדיל, ומעכב לפי כולם.
בחטאת העוף – לא מבדיל. ואם הבדיל?
משנתנו – פסולה. ר"א בר"ש – "שמעתי שמבדילים ".
ביאור המחלוקת:
(לפי ה-3 הראשונות אין בעיה בעצם ההבדלה , אלא הבעיה היא בעשיית "מעשה עולה" בקרבן חטאת, והמחלוקת היא האם מה שעשה דומה למעשה הכשר בעולת העוף):
1. רב חסדא – מדובר שהבדיל ועוד לא מיצה, והמחלוקת אם חייב למצות ,
ת"ק – חייב למצות, ויוצא שמבדיל + מיצה , שזה כמו מעשה העולה ופסול. ר"א בר"ש – יכול לא למצות, וכך זה לא מעשה עולה וכשר.
(שני ההסברים הבאים – כדי להכשיר צריך לומר: 1. בעולה אסור לשהות. 2. מדובר שבחטאת שהה. המחלוקת היא, רבא: 1. האם אכן בעולה אסור לשהות. 2. אביי – האם שהה בעולה).
2. רבא – מדובר שבחטאת העוף הבדיל ושהה בין סימן לסימן (רש"י – אין אפשרות בלי לשהות), ואז מיצה , ומחלוקת אם מעכב בעולת העוף : ת"'ק – בעולה השהייה לא מעכבת, ולכן דומה לעולה ופסול. ר"א בר"ש – השהייה מעכבת (בעולה), ולכן לא דומה לעולה וכשר.
3. אביי – (שהייה בעולה מעכבת ) והמחלוקת אם חייב לשהות בחטאת (אם חייב לחתוך רוב בשר – חייב לשהות) – וממילא – האם שהה? ת"ק – לא חייב לשהות, ולא שהה, ופסול. ר"א בר"ש – חייב לשהות, ושהה, ולא פסול כי בחטאת שהייה פוסלת.
בניגוד ל-3 ההסברים, להסבר הבא המחלוקת האם יש בעיה בעצם השהייה:
4. ר' ירמיה – האם אכן יש איסור הבדלה? (מה פירוש "ולא יבדיל"?) ת"ק – אסור להבדיל. ר"א בר"ש – לא צריך להבדיל, אך יכול.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא זבחים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il