ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא זבחים

הדף היומי הקצר

זבחים - דף ס"ו

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
1000
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
(זבחים סו. תחילת פרק חטאת העוף - המשנה בעמוד ב)
א. תזכורת

חטאת העוף

עולת העוף

המליקה

הבדלת הראש, ומספר סימנים

לא מבדיל, סימן אחד

(ולר"א בר"ש לא מעכב)

מבדיל, שני סימנים

מקום

בכל מקום בעזרה

(עדיף ליד קרן דרומית-מערבית)

על המזבח

(עדיף – על הסובב ליד קרן דרומית-מזרחית, אם אין מקום – על גג המזבח ליד דרומית-מערבית).

הדם

הוצאת הדם

הזאה + מיצוי

(מח' אם המיצוי מעכב)

רק מיצוי

מיקום

למטה

למעלה

ב. המשנה – בחטאת העוף ובעולת העוף –
A. עשה מעשה טוב, אך לשם השני – פסול/לא עלה לבעלים
B. שינוי במעשה פסול : 1. במיקום הנכון אך כמעשה השני . 2. במיקום הלא נכון (למעלה/למטה).

ג. גמרא
מהו אותו שינוי מעשה שפוסל?
(אפשרויות: במליקה – הבדלה/חוסר הבדלה, מיקום. בדם – הזאה/מיצוי, למעלה/למטה – זה כנראה לא אפשרות כי כתוב במפורש). נתון נוסף – האם מועלים? אם הקרבן כשר – בעולה מועלים בחטאת לא (כי מותר לכהנים ואינו קדשי מזבח). אם הקרבן נפסל – מועלים בשניהם. אבל – עולת העוף שעשה הכל כמו חטאת ולשם חטאת – ר"א – פסולה, אך ר' יהושע – הפכה לחטאת ולא מועלים.
A. בחטאת העוף
1. שינה במליקה (שהבדיל). ואז המשנה לא כר"א בר"ש (שלמדנו אתמול שמבדילים בחטאת העוף ואין בעיה של "מעשה עולה").
2. שינה בדם (שרק מיצה ולא היזה). ניסיון ראיה – סוף המשנה (שינה במיקום) ודאי מדברת על הדם (כי הרי מליקת החטאת כשירה בכל מקום) – אז גם הרישא. דחייה – הא כדאיתא והא כדאיתא.
B. עולת העוף
1. שינה במליקה (שלא הבדיל) – שפסול. דחייה – לפי זה, משנתנו שאומרת שאם "עשה למטה מעשה כולם פסולה" הכוונה שעשה דם למטה כמעשה חטאת במליקה (למטה ולא הבדיל) ופסולה, וזה לא כר' יהושע שלדעתו כשירה כחטאת. (רק אם נבין שמדובר ששינה בדם (היזה במקום למצות) – מובן שגם לר' יהושע פסולה).
2. במיצוי אך קשה – יוצא שבמשנתנו מדובר בשינוי בדם , ובמשנה הבאה (סיפא) מדובר בשינוי במליקה? זה לא קשה.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא זבחים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il