ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא מנחות

הדף היומי הקצר

מנחות - דף ג'

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטו' אדר ב' תשע"א
875
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה
(מנחות ב: באמצע - ד. שורה 9)
חלק א – סקירה כללית
א. סתירה בדעת ר"ש
ברייתא א – במנחות שלא לשמה לא משפיע (כי ניכר לעין שהמחשבה לא נכונה)
ברייתא ב – שלא לשמה משפיע .(היקש לחטאת ואשם).
ב. השיטות השונות בקצרה
רבה – אם ניכר שהמחשבה לא נכונה – המחשבה לא משפיעה.
רבא – וזאת תורת המנחה – שכל המנחות יחד ואין בעיית לשמה ביניהם.
רב אשי – אין דין מיוחד במנחות, אך אם אמר "לשם מרחשת" לא אמר כלום, כי מרחשת זה כלי.

רבה

רבא

רב אשי

הסברא של "ניכר שזה מחשבה שלא לשמה" זה סיבה ל

להתעלם מהמחשבה
כפשט ברייתא א

להתייחס למחשבה

לימוד "וזאת תורת המנחה"

אין

יש

אין

כדי שהמחשבה תקלקל צריך לומר מנחה

לא צריך
(שהרי ב"בלולה" – כן ברור שהכוונה למנחה)

צריך
חלק ב – היאור מפורט
א. ביאור שיטת רבא
הרי גם בחטאת כתוב "וזאת תורת החטאת"? נכון! גם שם לר"ש לא יפסול.
ב. ביאור שיטת רב אשי
1. האם נאמר כך גם בחריבה לשם בלולה? כן (צריך לומר " מנחה בלולה").
2. בזבחים לעומת זאת, כשאומר "שלמים" הכוונה ל" קרבן שלמים" (כי גם בתורה כתוב "שלמים").
ג. ביאור שיטת רבה
A. אביי – אים אפשר לחלק בין שינוי קודש לשינוי בעלים, הרי למד מהיקש ש"שלא לשמה" משפיע? תשובה – ר"ש דורש טעמא דקרא , וההיקש רק כשלא ניכר שאינו לשמה.
B. מקרים בקרבנות העוף וזבחים שגם בהם ניכר שאינו לשמה.
[סוגי התשובות שנראה: 1. אינו ניכר שאינו לשמה. 2. עבריין. 3. כניעה – אכן ר"ש מודה גם בזה].
a. בקרבנות העוף – עשה עולת עוף למעלה (מליקה/הזאה) ואומר שזה לשם חטאת העוף. תשובה – אינו ניכר, כי גם חטאת העוף אפשר למעלה (1).
להפך – חטאת העוף למטה לשם עולת העוף? תשובה – אכן ר"ש מודה גם בזה (3).
b. בזבחים –
1. שוחט ק"ק בצפון ואומר שזה קק"ל – תשובה - לא ניכר, כי גם קק"ל אפשר בצפון.
ולהפך – שוחט קק"ל בדרום ואומר שזה ק"ק – כאן ודאי ניכר!
תשובה – לא ניכר, כי הרואה אותו יאמר שזה באמת ק"ק והוא עבריין שעושה בדרום.
[ובמנחות לא אומרים כך (שעושה מחבת ואומר מרחשת – שאולי זה באמת מרחשת – כיון שבפועל זה במחבת – אז זה באמת מחבת (גם אם בהתחלה נדר מרחשת, ולר"ש – אפילו שנדר על קמח מסוים (בניגוד לרבנן שאז זה נשאר מרחשת גם במחבת – ונפסל).
2. זכר-נקבה, שנה-שנתיים, שעיר/פר – כבש.
תשובות – 1. חטאת באה גם מזכר. 2. אנשים לא שמים לב להבדלים אלו.
אבל הרי פר - כבש ודאי שמים לב! לכן כאן הגמרא נכנעת – שגם כאן ר"A סובר שהמחשבה לא משפיעה.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא מנחות

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il