בית המדרש

  • מדורים
  • מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן גרסיה

מתוך עלון איגוד ספרני היהדות - גיליון י'

צמח צבי: אגרות הרב צבי יהודה קוק לביאליק ולאז"ר

תוכן איגרות שנשלחו ע"י מרן הרצי"ה לסופרים ביאליק ואז"ר.

undefined

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

תשע"א
2 דק' קריאה
חלופי אגרות בין רב לסופר אינן תופעה מצויה כיום - וחבל שכך הוא.
הרב צבי יהודה קוק (תרנ"א-תשמ"א) הוא בנו של הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל, שהיה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל וידוע כהוגה דעות מקורי.
לרב אברהם יצחק קוק זצ"ל היה קשר מתמשך עם סופרים ואנשי רוח בני דורו. ככוח האב כן כוח הבן.
המכתבים שנשלחו לחיים נחמן ביאליק ולזקן הסופרים אז"ר (אלככסנדר זיסקינד רבינוביץ') מעידים על קשר אישי ומפגשים בין הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לסופרי דורו ועל הכבוד הדדי שרכשו זה לזה.
בימים אלו מציינים 120 שנה להולדת הרב צבי יהודה קוק (נו' ערב פסח תרנ"א). פרסום שתי האגרות האלו נועד להארת דמותו ולעילוי נשמתו.
המכתבים מתפרסמים באדיבותו של מר שמואל אבנרי, מנהל ארכיון בית ביאליק.

ב"ה כב תמוז [ת]רפ"ח
כ' הרח"נ ביאליק הי"ו, שלום
אשתקד בחיפה אמר לי כ' פרוש כמדומני / בשם רי"מ פינס ז"ל או בשם הד"ר הופמן ז"ל – על / "אין הקומץ משביע את הארי", שהוא מל' ארמית: / חגב, והנה ראיתי ונזכרתי להעיר את כ' כי זהו / פרוש ב' ברש"י גופו ב "ברכות" במקומו. ויסלח נא
בכבוד וברכה וידידות ויקר
צבי יהודה הכהן קוק


הערת העורך:
"פרוש ב' ברש"י גופו ב "ברכות" במקומו"
פירוש זה אינו מופיע בפי' רש"י כפי שנדפס בגמרות אלא בפי' רש"י ב"עין יעקב". כך כתב בהגהות מהר"ץ חיות הנדפסות בסוף הגמרא.
בספר בית אהרן לר' אהרן מגיד (ניו יורק תשל"א), חלק שביעי, ערך: אין הקומץ משביע את הארי כתב שחוקרים אחרונים כתבו חידוש זה כאילו מבטנם יצא הדבר ולא ראו שכבר קדמום הראשונים. וכיוון למה שמובא במילון בן יהודה בהערתו לערך "קומץ".בס"ד ח' תשרי [תר]צ"א עיקו"ת
כ' מר ידידי היקר מאד נכבד
הרא"ז רבינוביץ הי"ו
גמח"ט ושלום וברכת השנה והחגים.
לא עלה בידי להתראות את כ' / בהיותי בת"א לפני כשבועיים. חשבתי אז / להעירו ע"ד ספריו החשובים של החכם האנגלי הרפורד, – היודע ואוהב את / היהדות באופן נפלא, - ע"ד תורת / היהדות הפרושית וערכה העולמי, / כהמשכה האמיתי של הנבואה בחיוניותה / הנמשכת עד היום. כדאי וחשוב מאד / היה לתרגמם לעברית, בשביל הנוער שלנו / המתחשב מאד עם דבריו של גוי, וביחוד לעומת / הרבוי של תרגומי דברי תפלות, שזכו / ומזכים בהם את ספרותנו החדשה. אולי יואיל כ' לזכות / במצוה זו בהתמחות זריזותו ושקידתו.
נאמן ידידות יקרו, מצפה שלומו ושלותו
באה"ר ותוחלת ישועה
צבי יהודה הכהן קוק


הערת העורך:
"ע"ד ספריו החשובים של החכם האנגלי הרפורד"
רוברט טרברס הרפוד (Herford, Robert Travers). מלומד נוצרי חי בין השנים 1860-1950 .
בין חבוריו:
The Pharisees. New York 1924
The truth about the Pharisees. New York 1925

באדיבות עלון איגוד ספרני היהדות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il