בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • התמודדויות וחבלי משיח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

המכבים של היום מנצחים

המכבים של אז ניצחו, כך גם המכבים היום. כל הקשיים באים לחזק את האמונה שמתגברת בישראל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

נר ראשון של חנוכה, תשנ"ה
2 דק' קריאה
המכבים ניצחו אז והמכבים של עכשיו מנצחים גם-כן. אז הניצחון לא היה בפעם אחת, והיום הניצחון לא בא בבת-אחת. זה לקח זמן, אבל בסופו של דבר ניצחו הטהורים את הטמאים, הצדיקים את הרשעים, וביד עוסקי התורה ניתנו הזֵדים. ואף-על-פי שהטהורים והצדיקים היו מעטים וחלשים, הם ניצחו, כי הרוח חזקה מהחומר ותמיד היא המנצחת.

וכך גם היום: האמונה הולכת ומתגברת, הניסיונות להחליש אותה, לשבור אותה, נהדפים ונשברים בעצמם. ולא עוד, אלא שהאמונה מתחשלת מכל ניסיון לפגוע בה. אנשי האמונה יודעים, כי אין דבר בעולם, שהוא מחוץ לשליטתו של הקב"ה, הכל מכוון ומושגח על-ידי ריבונו של עולם. גם לקשיים ולניגודים לאמונה יש תפקיד, - הם באים לבחון את האמונה, להעמיק אותה, להעלות אותה למדרגה יותר גבוהה. לכן אין אנשי האמונה נבהלים מהאתגר. אדרבא, הם ששים לקראתו, על-מנת להתגבר עליו ולפתח על-ידו כוחות חדשים. אמנם המבחנים הם קשים, קשה להחזיק בגובה של אמונה במציאות של היום: אל מול המתירנות והכפירה, אל מול הרדידות והנהנתנות. אכן, זהו מבחן למצויינים בלבד, מבחן לאנשי סגולה בעלי כוחות מיוחדים, ואנשי האמונה המצויינים עומדים בו בהצלחה ואמונתם מתעמקת והולכת, ונוצר הגרעין הרוחני שממנו יצמח עץ גדול. הולך ונבנה היסוד, שעליו יבנה בניין גדול, שיקיף את כל האומה כולה.

הווי אומר, שאנחנו נמצאים גם כעת בתהליך של התקדמות רוחנית. "אנחנו", הכוונה לכל עם ישראל. בניגוד למה שנראה באופן שטחי, כאילו יש משבר וקשיים, לא כן המציאות לעומקה. המשבר הוא שטחי, הוא חיצוני ובכף הירך, אבל הלב הולך ונבנה, המח הולך ומתחזק. הלב של האומה, הלב שבו מקננת האמונה, המוח שבו שוכנת הכרת ד', בלב ובמוח, באברים שהנשמה תלויה בהם, בהם יש כל הזמן התפתחות והתעלות, והיא נוצרת דוקא על-ידי הקשיים והמשברים. בסופו של דבר, המוח והלב ישלחו זרמי חיים של אמונה אל כל האברים של האומה, וחיי האמונה ימלאו את הכל.

אין צורך להסביר למי שנמצא בתוך מחנה האמונה, שהמחנה הזה הולך ומתגבר. התורה מתפשטת, ספסלי בתי-המדרש מתרבים, ישיבות נוספות קמות, ועם ריבוי הכמות, גדלה גם האיכות. אין צריך להסביר למי שנמצא במחנה אוהבי ארץ-ישראל, שהמחנה הזה הולך ומתחזק, היישובים גדלים, אהבת הארץ מתגברת, הדבקות בארץ ד' מגיעה לשיאים חדשים, שלא היו בעבר. כל מצוה שישראל מסרו את נפשם עליה נתקיימה בידם, וכשהלב של האומה מתחזק, כל האומה מתחזקת. "מרובה מדת הטוב ממדת פורענות על אחד מחמש מאות" (תוספתא סוטה ד, א), ואם על עבירה אחת אדם יכול לאבד את נפשו, על מצוה שאדם מקיים, הרי הוא זוכה פי חמש מאות. הכפל את ההתחזקות שישנה היום פי חמש מאות ותקבל פרופורציות נכונות ביחס שבין ההתקדמות הרוחנית שבאומה מצד אחד, לבין החולשה הרוחנית מצד שני. אמור מעתה: הרוח מנצחת גם היום, ולא רחוק היום שהניצחון יתפשט ויקיף את הכל, ואנחנו מוסיפים והולכים בכל יום.

להרחבה של הרב בנושא זה במדור "שאל את הרב" באתר, לחץ כאן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il