בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בלק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רבי חיים בן עטר

260 שנים לפטירת "אור החיים הקדוש"

לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל

ט"ו תמוז הוא יום פטירת אור החיים הקדוש; פירוש הפסוק :"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל וגו'" על פי רבי חיים בן עטר; פירוש פסוק :"ולא ראה עמל בישראל" על פי רבי חיים בן עטר.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תמוז תשס"ג
2 דק' קריאה
בעל פירוש "אור-החיים" על התורה, הוא רבנו חיים בן עטר נפטר לפני מאתים ושישים שנה, בט"ו בתמוז שנת ה'תק"ג. בכל שנה ביום השנה שלו, עולים לפקוד את קברו אלפים רבים. מקום קבורתו בהר-הזיתים (סמוך ליד-אבשלום).
החיד"א בספרו "שם הגדולים" מעיד: "ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, ועיני ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים. וקדושתו הפלא ופלא. וחיבר [ספרים בשם] "חפץ ד'", "ראשון לציון", "אור החיים" ו"פרי תאר", וחכמתו נכרת מספריו. אך זה אחד מעשרה מחכמתו, ורוחב לבו וחריפותו הפלא ופלא, וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מעניני העולם-הזה ורבו עזוז נוראותיו".

ברצוני להביא מדבריו הנפלאים על הפסוק "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל וגו'" .
הוא מבאר זאת על-פי מה שאמרו חכמים, שכאשר אדם חוטא, נרשם רושם כח הרע באבר שבו עשה החטא. האבר שבו חטא - נפגם. וזו כוונת הפסוק "לא הביט אוון ביעקב" . אפילו בהמון העם, המכונים בשם "יעקב", גם הם כולם נשמרים מעשות רע, וגם אם טעו ונכשלו, אין החטא נקבע באבריהם, כמו שאמר הכתוב: "כולך יפה רעיתי ומום אין בך". ופירוש הדבר, שאין החטא עושה מום קבוע, אלא הוא כמו לכלוך שעובר על-ידי רחיצה. כלומר, החטא בישראל הוא חיצוני, אינו עמוק. כל זה אצל המון העם, "לא הביט און ביעקב", החטא לא ניכר בעומק, אינו משאיר רושם באבר החוטא.
והצדיקים שנקראים בשם "ישראל", עליהם אמר "ולא ראה עמל בישראל". כלומר, אצלם אין צורך אפילו בעמל לרחוץ את העוונות, כי אינם נמצאים אצלם כלל.
לאמר, עם ישראל ביסודו טהור וקדוש ונקי מעוון. אפילו המון העם, הם טהורים וקדושים, ואם הם נכשלים, זה רק בחיצוניות על פני השטח, וזה ניתן להעביר ברחיצה. אבל לפני ולפנים, הם טהורים וקדושים. זו עדותו של בלעם על ישראל.

ועוד פירוש אומר "אור החיים" על המילים "ולא ראה עמל בישראל" , שהכוונה שעבודת ד' שלהם אינה נעשית מתוך יגיעה וקושי, אלא בשמחה וברצון ובקלות. אין בה שום עמל. הם ששים ושמחים לעשות רצון קונם.
גם הצדיקים שמתאמצים כל ימיהם בעמל התורה ובמצוות, אין הלימוד מכביד עליהם ואין הוא נחשב לעמל בעיניהם, אלא כאילו הוא שעשוע מהנה. מתוך היותם חושקים מאד בתורה. אלו דברי אור-החיים הקדוש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il