בית המדרש

  • שומרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

אחריות מדריך טיול לכספי הנוסעים

undefined

הרב ניר אביב

איר תשע"א
2 דק' קריאה
אירגנתי טיול מטעם ארגון מסוים ללא שום קבלת שכר או טובת הנאה. את הכסף לטיול אספתי מהנוסעים באוטובוס, על מנת להעבירו לארגון. את הכסף הנחתי בביתי, בתוך שקית אטומה, בסלון אשר בו נמצאת דלת הכניסה. (קומה שניה) לאחר מספר ימים, באתי להעביר את הכסף לארגון, וגיליתי שחסר כסף. כנראה שמישהו גנב (מוזר שלא לקח את הכל).
האם אני אחראי על האבידה?
איני שומר שכר או שוכר או שואל מחד. מאידך, יתכן וזה נחשב פשיעה, כיון שדלת ביתי לרוב איננה נעולה. (מלבד בלילה). מאידך, לא הוגדרתי כשומר חינם. לא נאמר לי: "שמור לנו את הכסף". אלא שיגרא דחיי הוא זה, שאני אירגנתי אז אני אעביר.
האם אני אחראי על הכל או מן הראוי שאשתתף בחלק מהתשלום?


תשובה:
מעמדך הוא שומר חינם, והיות והשארת את דלת הכניסה פתוחה הרי שיש כאן פשיעה, ולכן אתה חייב לשלם.
הסבר: אדם נעשה שומר על ידי שהמפקיד מניח את החפץ ואומר לו השומר הנח לפני, או שהשומר בעצמו נוטל החפץ בידו שאז זו קבלת שמירה ללא כל אמירה מצידו של השומר. במקרה שלנו, העובדה שאספת את הכסף מן הנוסעים היא כבר מעשה שפירושו הסכמה לקבלת אחריות שמירה.
הגדרת פשיעה היא שהשומר לא עשה עם הפיקדון שמירה ראויה ומקובלת מפני גנבים, ואף אם על ממונו ורכושו אינו מקפיד לשמור בצורה ראויה אין לו היתר לעשות כן בשל חברו.
דברינו אמורים לפי הגדר הנהוג בדרך כלל, אולם יתכן שבישובים קטנים ושמורים אשר גרים שם שומרי תו"מ כגון ביהודה ושומרון וכדומה, אם לא נהוג לנעול הדלתות בכל עת, הדין ישתנה משום שנחשב שם שמירה ראויה אף כשהדלת רק סגורה ולא נעולה.
מקורות: שו"ע חו"מ סימן רצ"א סעיפים ה', י"ג, י"ד, י"ח, ונו"כ שם.