בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ענווה, יראה וקדושה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

ציפורה בת דוד

50. חלקי יראת החטא

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

סיון התשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
ענוה מביאה לידי יראת חטא. וליראת חטא כמה חלקים יש יראה נמוכה זו יראת העונש אדם ירא לעבור את פי ד' אלקיו מפני העונש החמור שיש על העבירות. כלומר הוא נרתע מעשית חטא לא מפני שאין זה נכון לעבור עבירה אלא מפני שאין זה משתלם הוא אוהב את עצמו וזה מרחיק אותו מלעשות דברים שיפגעו בו. יראה זו אומר הרמח"ל אינה ראויה אלא לעמי הארץ ולמי שדעתן קלה. זו יראה קטנה קטנונית. ומה היא היראה הראויה יראת הרוממות יראה מרוממותו של ד' יתברך אדם מתרחק מן החטאים מפני כבוד ד' יתברך כי איך יתכן שאדם יציר כפיו של הבורא יעשה מעש נגד רצון בוראו. יראה זו היא הראויה לחכמים ולאנשי הדעת. נכון הדבר שעל כל עבירה יש עונש ממשי ועל כל מצוה יש שכר אמיתי. העונש על העבירות לגמרי לא משתלם הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. השכר על המצוות מאוד משתלם הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה. המאמץ והקושי בעשית המצוה קטן הוא והשכר גדול ורב. ולעומת זה הרוח שיש בעשית העבירה קטן וחוור לעומת העונש שיש עליה.

אבל החכמים ואנשי הדעת מתרוממים מהחשבון הזה והם נמנעים לעשות עבירות לא בגלל העונש שעלים. אלא מפני יראת הרוממות יראת הכבוד שיש להם הם מתרחקים מלעשות רע מפני שהוא רע.
זו הגדולה של יראת הרוממות אדם יודע בהחלט שיש דין ויש דיין. ועל כל מעשה יבוא במשפט. וכל מה שאדם עושה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. ואעפ"כ לא הפחד מפני העונש הוא הגורם להמנע מלעבור עבירה. אלא הסלידה מהעבירה בעצמה כי לא אפשר ולא שייך לעשות נגד רצון ד'. גם אם לא היה עונש כלל על העבירות גם אז לא יעבור עבירות. ולא יחטא לד' יתברך. יראת הרוממות שעליה אנחנו מדברים היא המדה העליונה ביותר היא גבוהה עוד יותר ממדת האהבה. מה שאמרו חכמים שגדול העוש מאהבה יותר מן העושה מיראה שהעושה מיראה תלוי לו לאלף דור והעושה מאהבה תלוי לו לאלפיים דור. כאן כתוב ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושם כתוב ולשומרי מצוותיו לאלף דור. אהבה גדולה מיראה זה ביראה שאינה נובעת מאהבה, אבל היראה העליונה נובעת מאהבת ד' יתברך וכזו כיתה יראתו של אברהם אבינו שנאמר עליו עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ואברהם נקרא אברהם אוהבי. היראה אצלו נבעה מהאהבה והיא עוד יותר עליונה ממנה. שכן האוהב דבוק בהקב"ה דבקות נפלאה אבל היראה מתוך אהבה הוא בטל כלפי הקב"ה לגמרי לא כמו שני דברים נפרדים שדבוקים מאוד אבל כל אחד לעצמו אלא ע"י היראה מגיעה הדבקות להתאחדות מלאה לביטול והבלעות בגדולה האלקית כדבר אחד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il